Soutěž u družebního sboru

Náš družební sbor ze Všeminy pozval naše mladé hasiče ke společně strávenému odpoledni. Vše se odehrálo v sobotu 1. srpna 2020.

Ve 12:30 všichni mladí hasiči ze Strahovic společně s vedoucíma a rodičema vyjeli na Všeminu. Dlouhou cestu jsme bezpečně zvládli a v 15:00 jsme byli v cíli. Celé odpoledne nás doprovázelo krásné počasí, dobrá a soutěživá nálada. Na všeminském hřišti si mladí hasiči z družebních sborů přátelsky zasoutěžili a společně s nimi i jejich vedoucí. Závodilo se ve standardních disciplínách, a to štafeta 4x60m, požární štafeta dvojic a požární útok. Vyhodnocení proběhlo sečtením společných úspěchů v disciplíně. V obou štafetách vyhrály Strahovice, požární útok ovládly děti ze Všeminy. Potom si všichni mohli u ohně opéct špekáček. Na ukončení byla pro všechny přichystaná pěna, ve které si převážně mladá generace pořádně zadováděla. Po opláchnutí jsme si sbalili věci, rozloučili se a vydali se na cestu zpátky do Strahovic.

Za mladé hasiče a vedoucí bych chtěl moc poděkovat našemu družebnímu sboru ze Všeminy za organizaci a pozvání na tuto skvělou akci. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příště.

                                                                                                                             

Vedoucí kolektivu SDH Strahovice

Lukáš Moravec