Rozdělení družstev

ROZDĚLENÍ JPO:

JPO I – jednotka Hasičského záchranného sboru kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace.

JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolné, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku.

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně.

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

PROFESIONÁLNÍ “profíci”

– jsou zaměstnáni jako příslušníci hasičského záchranného sboru – jsou připraveni 24 hodin denně zachraňovat osoby v nouzi.

PROFESIONÁLNÍ hasiči podniku

– plní úkoly spojené s požární ochranou podniku, avšak při velkých požárech a záchranných akcích na základě smluvních vztahů zasahují společně s hasičským záchranným sborem ČR.

DOBROVOLNÍ “dobráci”

– většina těchto hasičů má hasičinu, jako svého koníčka. – zasahují společně s profesionálními hasiči nejen v menších obcích,ale při větších požárech, bez kterých by si většina jednotek profesionálních hasičů zásah nedokázala představit.

Jaký je systém u hasičů?

  • hasiči se střídají ve třech směnách A, B, C a každá směna jim trvá 24 hodin stálé služby, každý hasič má pak nárok na 48 hodin volna.
  • směna hasiče začíná ráno v 7 hodin kontrolou techniky a vybavení vozu po hasičích, kteří končí.
  • denní režim hasiče spočívá odbornou a teoretickou přípravou jednotky ,v odpoledních hodinách je časový režim na tělesnou přípravu a údržbu techniky, součástí odborné přípravy jsou odborná a taktická cvičení, tyto dny jsou, ale provázeny častými výjezdy ve kterých musí hasič opustit stanici do časového limitu 2 minut.