Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích byl založen v dubnu roku 1927 s celkovým počtem 28 členů. Předsedou byl František Komárek, velitelem Antonín Josefus, pokladníkem Mikoláš Nevřela a jednatelem ředitel školy Jan Lukáš. O dva roky později se základna rozšířila na 39 členů, ale mladší členové postupně odstupovali a zůstalo jen 9 starších členů.

V roce 1930 se opět postavili na nohy s 36 členy. Byla objednána stříkačka, která byla použita 24.12.1932 při zdolávání požáru u Anny Obrusníkové.

Politické události po Mnichovu r. 1938 měly neblahý dopad na činnost prvorepublikových organizací. Po hasičích zůstala jen stříkačka.

Po válce r. 1946 byl opět obnoven sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích.

Roku 1953 měla požární ochrana 11 členů. Velitelem byl Antonín Krautwurst. Tento rok byla uspořádána okresní soutěž požárníků a naši dorostenci se umístili na prvním místě a postoupili do krajského kola. O dva roky později se v krajském kole umístili na prvním místě a byli za to odměněni zájezdem do Prahy.

Roku 1959 obdržela PO nákladní auto. Předsedou byl Slavík Florián a velitelem Václavík Jan. Referent mládeže Prasek Bernard trénoval družstvo žáků a jeho obětavá práce byla odměněna probojováním do okresního kola.

Roku 1960 byla započata stavba nové hasičské zbrojnice u hřiště. O rok později se družstvo žáků probojovalo do celostátní soutěže.

V roce 1962 se slavnostně otevírala nová hasičská zbrojnice, kde byl pozván požární oddíl z Krzanowic, okresní velitel PO z Racibórze a novinář z Opole, okresní výbor ČSOP, celý III. okrsek a okolní požární sbory. Tato slavnost byla doprovázena soutěžemi o hodnotné ceny a byla také vyzdvihnuta a oceněna brigádnická pomoc a práce, kolem této stavby.

Již v uplynulých letech vznikla tradice pořádání plesů, zábav a požárnických slavností. 23.3.1968 došlo v Bolaticích k povodňové pohromě a našich 5 členů pomáhalo při čerpání sklepů domů a studen. 27.10. téhož roku vznikl velký požár na Padělkách, který byl hašen po celé dva dny.

Roku 1974 byl předsedou František Rucký a velitelem Jan Václavík. V tomto roce se provedla oprava požárního vozidla na vlastní náklady. Dne 28.5. vznikl požár ve stodole u Kubného. Oheň byl prudký a přecházel na střechu přilehlého domu, kdy zasáhli místní požárníci. Byly zničeny stroje a zeď se provalila do podkroví světnice.

Starostové:

Od Do Jméno
1975 1993 Josef Josefus
1993 1996 Roman Slanina
1996 2006 Herbert Riemel
2006 2007 Hynek Pospíšil
2008 2017 David Šíma
2018 doposud Bc. Lukáš Pekárek

Velitelé:

Od Do Jméno
1993 1995 Karel Kryštof
1995 2001 Tomáš Halfar
2001 2002 Marek Mrovec
2003 2012 Vítězslav Strnisko
2012 doposud Boček Petr, ml.

Roku 1996 se činnost hasičů pod starostování Herbeta Riemla obnovila. Provedla se sbírka na prapor SDH s motivem sv. Floriána s motem- Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Byly založeny soutěžní družstva mužů, žen a žáků, kteří si vedli v požárním sportu dobře. Byla zakoupena ojetá Avie Furgon , která se postupně dávala do přijatelného technického stavu.

Dospělí i mládež se podíleli na brigádnické činnosti, což bylo také hlavním zdrojem příjmů pro činnost SDH. Obnovila se tradice pořádání plesů a večírků a nově vznikla tradice silvestrovských zábav. Byl založen memoriál Ing.Rudolfa Barance, v hasičském sportu k uctění jeho památky. 1. ročník se konal v roce 1999.

SDH se významně podílelo i na navázání vzájemné spolupráce s hasiči v polských Krzanowicích a také ve Všemině.

Během roku 2006 začaly práce i na přípravě soutěžní dráhy pro hasičské soutěže. V tomto roce se také konal 1. ročník memoriálu Karla Peterka k uctění jeho památky.

Zásahová jednotka v současnosti vedená Petrem Bočkem plní úkoly, vyplývající ze zákona o obcích, v preventivní protipožární činnosti. Provádí pravidelné kontroly funkčnosti hydrantů, stará se o techniku a udržuje spolehlivou připravenost této techniky. Není to však vůbec jednoduché, protože mnozí členové jsou pracovně často vzdáleni i mimo ČR.