Společný výcvik strahovických a sudických hasičů

Praktický výcvik hasičů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou se zaměřením na práci na stromech se uskutečnil dne 6.3.2021 v katastru obce Sudice.

Hasiči si zde prakticky vyzkoušeli výstup za pomocí stupadel do koruny stromů za pomocí stupadel a také postupné kácení stromu v místech, kde nelze strom položit tzv. celý. Byla také využitá výšková technika AŽ-30 IFA a technické vybavení obou jednotek.

,,Celý výcvik probíhal tak, že hasič, vybavený sedacím postrojem a prsním úvazkem, si na nohy připevní tzv. stupadla s hroty a 2 smyčkami se spelety, které obhodí kolem stromu, a postupným stoupáním a nadhazováním smyček hasič stoupá do potřebné výšky. Po skončení práce si hasič uváže ve výšce prsou lano na tzv. vánočku (uzel, který se rozváže ze země postupným taháním za jeden a druhý konec lana, nebo půl loďák, či osmu) a slaní se zpět dolů.“

Výcvik hasičů ze Strahovic a Sudic bylo možné uskutečnit hlavně díky tomu, že cvičné stromy byly určeny k pokácení, tudíž bylo možno použít stupadla s hroty, které jinak stromy ničí.