Národní sportovní agentura podpořila mladé hasiče

V roce 2022 si SDH Strahovice zažádali o dotaci v rámci neinvestiční dotační výzvy Můj klub 2023 na podporu mládeže ke sportu. Poskytnutá finanční podpora národní sportovní agentury bude využita nejen na nákup sportovních potřeb, které mladí hasiči pravidelně využívají, ale i týmové soustředění cílené k celkovému stmelení kolektivu. Nově zakoupené pomůcky nám pomáhají zlepšovat kvalitu tréninků a zvyšovat celkovou připravenost našich mladých členů k soutěžím.

Získáváním dotací národní sportovní agentury se náš sbor snaží neustále zlepšovat poskytované podmínky pro trénink mládeže a zatraktivnit tak dětem a mládeži náš sport.

 

Lukáš Moravec

Vedoucí kolektivu SDH Strahovice