Informace pro hasičské seniory

Krajská rada seniorů MSK připravuje v roce 2022 následující akce, kterých se mohou opět zúčastnit i hasiči – senioři. Informace o akcích, činnostech seniorů MSK a mnoha dalších zajímavostech naleznete na webových stránkách KRSeniorů www.ms-seniors.cz .

  1. Senior kvíz jaro 2022 – středa 27. 4. 2022 ve 13:00 registrace od 12:30, Háj ve Slezsku, sál hotelu Pod Hůrkou. Účast: tříčlenná družstva (kapitán+2).

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/391-oz-souteze.pdf

 

  1. Krajské sportovní hry 2022 – úterý 28. 6. 2022, Kravaře, Základní škola, Komenského ul. Týmová soutěž čtyřčlenných družstev. Přihlášky do 16. května 2022.

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/393-propozice.pdf

Přihláška: www.ms-seniors.cz/clanek/393-krajske-sportovni-hry-2022-kravare/

 

  1. Hledají se účastníci soutěže seniorka/senior roku 2022.

Potřebné informace k uvedeným akcím můžete získat také telefonicky na čísle 727 843 899 (nejlépe v pracovní dny mezi 10. a 12. hodinou).

Přihlášky na vyhlášené akce krajské rady posílejte na e-mailovou adresu:

aktivity-krs@ms-seniors.cz