Hasičský víkend 2. – 4. 9. 2022

Všechny příznivce nejen hasičského sportu jsme, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu.

Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám připomenuly nastávající podzim a teplota se pohybovala pod 10°C. I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev, z toho 10 ženských a 21 mužských. Tuto noční soutěž zcela ovládli soutěžící z Bělé, když kategorii žen vyhráli v čase 19,17 vt. a mužskou v čase 16,28 vt.  Domácí družstva obsadila v ženské 5 a 7 místo, v mužské pak 4 a 18.

Na sobotní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a jejím posvěcením panem farářem Mgr. Vlastimilem Krajčovičem. Celý akt započal v 15 hodin slavnostním nástupem a uctěním státní hymny České republiky. Mezi zúčastněnými pozvanými hosty byli: plk. Ing. Radim Kuchař – krajský ředitel HZS Moravskoslezského kraje, plk. Ing. Kamil Pastuszek – ředitel územního odboru Opava, Mgr. Herbert Pavera – senátor parlamentu České republiky, Ing. Robert Štefek – ředitel společnosti Tameh Czech s.r.o., starostové okolních obcí, delegáti sborů 11 okrsku okresu Opava a delegáti družebních sborů SDH Všemina a OSP Krzanowice. Po proslovech paní starostky obce Ing. Arch. Elen Malchárkové a hostů jsme obdrželi od pana Ing. Karla Malchárka obraz Sv. Floriána a od pana Josefa Josefuse zarámovanou hasičskou modlitbu. Nadešel čas pana faráře, který nám novou budovu posvětil a po slavnostním přestřižení pásky se mohli všichni přítomni vydat na prohlídku vnitřních prostor. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne s kapelou Bratranci, která hrála nejenom k poslechu, ale i k tanci. Pro členy sboru jsme měli připraveno občerstvení v podobě rautu a obdrželi zde i upomínkové předměty, aby jim tento den připomínaly. Široké veřejnosti jsme představili nové vybavení našich nejmladších členů, které jsme pořídili z grantu firmy Tameh Czech s.r.o. Pro všechny děti byl k dispozici skákací hrad a soutěže pořádané našimi vedoucími mládeže. Zásahová jednotka předvedla zásah u dopravní nehody, kdy její členové museli vyprostit osobu z havarovaného vozidla a následně ji předat zdravotníkům. O večerní zábavu se pak postaral DJ Vezekmín.

V neděli pokračoval program memoriálem Ing. Rudolfa Barance, soutěží o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena do seriálu soutěží Autobond Group Opavské ligy. Oproti páteční se trať v mužské kategorii prodloužila na 3B, v ženské a dorostenecké zůstala zachována na 2B. Startovní listinu tvořilo 7 ženských, 16 dorosteneckých a 11 mužských družstev. Dorosteneckou část ovládly Služovice v čase 21,21 vt., naši se umístili na 9 místě. Ženám z Kozmic se podařilo zvítězit druhým rokem za sebou v čase 20,54 vt., domácí se umístily na krásném druhém místě v čase 22,13 vt. V mužské kategorii již potřetí v řadě zvítězilo družstvo ze Svobody v čase 20,71 vt., domácí obsadili místo 5.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm členům, kteří obětovali svůj volný čas, aby nachystali vše potřebné pro zdárný průběh soutěží a odvedli obrovský kus práce nejen u tohoto, ale hlavně při přípravě areálu na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.

img_30321

Picture 41 of 46