Hasičský den se základní školou (společně cvičíme, společně se bavíme)

Z důvodu velice kladného ohlasu v roce minulém jsme se i letos rozhodli uspořádat hasičský den s žáky místní Základní školy a širokou veřejností, letos v pátek 17. května.

Při dopoledním programu děti prozkoumaly vybavení, kterým naše jednotka disponuje, a člen zásahové jednotky jim k němu poskytl podrobný výklad. Dále s nimi zdravotník jednotky probral základy první pomoci a to, jakým způsobem postupovat v jednotlivých krizových situacích. Pro nejmenší školáky byl připraven preventivně výchovný program „Hasík,“ který děti seznamuje s požární ochranou a ochranou obyvatelstva zábavnou (kreslenou) formou. Děti pak dostaly upomínkové předměty, které jsme pro ně měli přichystané. V čase předobědním si mohli všichni zkusit provést požární útok, kdy byli prvními, kteří vyzkoušeli naše nové terče pořízené z dotace Moravskoslezského kraje. Během celého dopoledne děti nestrádaly, jelikož pro ně bylo přichystané malé občerstvení. Krátce po poledni jsme se rozloučili dosti netradičně, protože zásahová jednotka musela zachránit paní ředitelku a její doprovod ze silně zakouřeného prostoru. Poté následovalo již jen společné foto a mohli jsme se začít připravovat na odpolední program.

Odpolední posezení s občany obce zpestřila opět zásahová jednotka, která provedla simulaci dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby a následným zlikvidováním požáru osobního automobilu. V 18:00 přijela opavská country kapela Azyl a přivezla sebou skoro hodinu a půl trvající déšť. Staré rčení ale říká, že ten, kdo je připraven, není překvapen, a tak mohli všichni zúčastnění tento nečas přečkat v suchu v připravených obřích stanech.

Nadešel čas zapálení táboráku, který jsme přes týden stavěli za skoro trvalého deště. I z tohoto důvodu to nebylo jednoduché, ale za použití ventilátoru, který k tomuto není primárně určen, se vše zdárně povedlo.

Velké díky patří všem členům sboru, kteří se na této kulturní akci podíleli, zástupcům Obecního úřadu a v neposlední řadě všem občanům, kteří nás svou přítomností přesvědčili o tom, že je neodradí ani nepřízeň počasí a přijdou nás podpořit.