Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 – 18 let a projekt je zaměřen na dovybavení je dresy a oblečením.

Ze všech podaných žádostí vedení společnosti vybralo 3 projekty a ten náš byl mezi nimi. Obdrželi jsme 15 tisíc korun, které budou použity na zakoupení dresů, mikin a tepláků. Velice si vážíme této podpory a děkujeme jak vedení společnosti, tak i panu Malchárkovi, který nad rámec tohoto příspěvku přispěl 5 tisíci korunami.

I díky společnosti TAMEH CZECH s.r.o. se nám neustále daří zlepšovat zázemí pro práci s dětmi a mládeží a pro další to může být impulsem pro vstup do našich řad.

 

DĚKUJEME !!!

Pekárek Lukáš

SDH Strahovice

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.