Cvičení Ready to help 2019

Taktické cvičení projektu Ready to Help

V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní způsobila přítomnost 15 hasičských aut v naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit připravenost JPO České republiky a Polské republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího rozsahu – rekreační chaty a přilehlého lesního porostu.

Realizace taktického cvičení vychází z „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“ uzavřená mezi MSK, HZS MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní požární ochrany v Katovicích. Dále je tím plnění účel mezinárodního projektu READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/000896, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 1.

Cvičení proběhlo praktickým způsobem s výjezdem jednotek požární ochrany z míst svých dislokací a v reálných časech. Jednotkám byl vyhlášen poplach standardní cestou. Jízda zásahových vozidel do místa události probíhala za použití světelných a zvukových výstražných znamení.

Námětem cvičení byl požár rekreační chaty Královna. Při manipulaci s otevřeným ohněm došlo v přízemí chaty, ve které se v tu dobu nacházelo 6 osob, k požáru. Rychlý rozvoj požáru způsobil rozšíření požáru do celého objektu i na střešní konstrukce. Dvě osoby zůstaly uvězněné v objektu rekreační chaty a 4 osoby v důsledku šoku a ztráty orientace se nacházely v přilehlém lese. Po příjezdu prvních JPO byly započaty hasební práce a činnosti vedoucí k nalezení a záchranně osob. Vzhledem k rozsahu požáru bylo požadováno vyslání posilových JPO. Po konzultaci s KŘD bylo požadováno přes KOPIS HZS MSK využití poskytnutí přeshraniční pomoci v podobě vyslání posilových JPO z Polské republiky. Po jejich příjezdu a ve spolupráci s těmito JPO došlo k realizaci dálkové dopravy vody (ze Strahovického potoka od objektu č.p. 40 v obci Strahovice), vytvoření útočných proudů k hašení zasažených prostor objektu, zamezení šíření požáru střešní konstrukce a přilehlého lesního porostu. Vyhledávání osob mimo objekt bylo provedeno formou rojnice za účasti českých a polských JPO. Místo zásahu se rozdělilo na tři úseky a byl zřízen štáb VZ.

Oba cíle se podařilo naplnit nad očekávání dobře, byť je tento projekt přeshraniční, komunikace mezi Čechy a Poláky probíhala jen s malými komplikacemi. Toto cvičení bylo logisticky náročné, kromě členů zásahové jednotky se na něm podíleli také další členové sboru, ať už jako figuranti nebo při zajišťování dopravní obsluhy.

Zúčastněné jednotky: HZS MSK IVC Opava, JSDH Sudice, JSDH Rohov, JSDH Strahovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Chuchelná, PSP Racibórz, OSP Krzyżanowice, OSP Bieńkowice, OSP Roszków, OSP Tworków, OSP Zabełków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.