Strahovická šlechta

Bobrovníky

Změna Táborák

thumbnail of taborak_2016_aktual kopie

Soutěž Dobroslavice

Soustředění 2016

Děkujeme všem vedoucím , dětem, Petrovi a Radkovi, a Petrovi z Holubice, za všechnu péči a radost, kterou jsme po celou dobu soustředění zažili.

A samozřejmě obci. Jinak splnili jsme si všechno co jsme chtěli.

 

 

 

Žáci nové proudnice

Děkujeme pořadatelům futsalového turnaje za příspěvek ve výši 2500 korun pro naše děti, něco jsme ještě dodali, a pořídili tyto krásné proudnice.

DSC_0071

Soustředění Mokřinky 2016

Kdy: odjezd bude 15.4 2016 kolem 17 hodiny od hasičárny, návrat bude v neděli 17.dubna po obědě.

Kde: Odjíždíme do http://www.bilaholubice.cz

Cena: Každý rok dostáváme příspěvek na pobyt našich dětí z obce, příspěvek je dostatečný, ale našich dětí přibylo a tak se musíme spoluúčastnit všichni. Cena je 200 K4 na dítě, my všichni        dospělí a vedoucí si platíme plnou cenu sami.

Co je potřeba: Dítě přihlásit do 24.3 2016 to jest do příštího tréninku, zaplatit 200, každý rodič či zákonný zástupce dostane k podpisu souhlas zákonného zástupce, který s penězma odevzdá vedoucímu Bohdanovi.

Co sebou:Oblečení na sport, papuče, náhradní oblečení, sportovní obuv, léky, hyg. potřeby.

Všeobecný apel rodičům

České děti se málo hýbou, tráví volný čas u počítače, jsou nadprůměrné v pití alkoholu či kouření marihuany. To jsou hlavní závěry výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), mapující životní styl mladé generace. U příležitosti vydání nové mezinárodní zprávy byly aktuální výsledky představeny na fakultě tělesné kultury.

Právě neředínská fakulta Univerzity Palackého výzkum pod záštitou Světové zdravotnické organizace v České republice zajišťuje. Studie se zaměřuje na jedenácti-, třinácti- a patnáctileté děti a mapuje jejich úroveň pohybové aktivity, trávení volného času, šikanu, užívání alkoholu, tabákových výrobků, marihuany a další determinanty zdraví v sociálním kontextu rodiny, školy a vrstevníků.

„Z některých srovnání nevycházíme vůbec dobře. Je důležité si uvědomit, že prosperita našeho státu bude jednou ležet na této generaci. Trendy, které můžeme ve studii vysledovat například u konzumace alkoholu, kouření a vůbec veškerého rizikového chování, nám kladou za cíl zaměřit naše síly tak, abychom tento stav zvrátili,“ uvedla na tiskové konferenci Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice.

Úroveň v pohybu v průměru, ale alarmující

Pro příklad několik klíčových zjištění studie: České děti začínají ve srovnání s mezinárodním průměrem výrazně dříve pít alkohol, kouřit cigarety a marihuanu, opakovanou opilost uvádí téměř třetina patnáctiletých. Pravidelnou konzumaci zeleniny uvádí zhruba čtvrtina dětí. Přibližně polovina patnáctiletých pravidelně nesnídá, což také řadí Českou republiku pod mezinárodní průměr. Co se týče výskytu nadváhy a obezity, české děti se od průměru neliší – nadváhu má nebo je obézní 29 procent jedenáctiletých a 23 procent patnáctiletých chlapců, u dívek je výskyt zhruba poloviční.

Taktéž se v mezinárodním kontextu neliší od průměru úroveň pohybové aktivity českých dětí. „Nicméně pokud sledujeme trendy za posledních patnáct let, celosvětově úroveň pohybové aktivity mírně roste, v České republice klesá. Ještě před patnácti lety byl český školák poměrně aktivní a plnil nadprůměrně pohybové doporučení, teď jsme průměrní. I přesto je úroveň pohybové aktivity v zapojených zemích alarmující. Jen šestnáct procent patnáctiletých dětí plní pohybové doporučení, které je hodina pohybu denně,“ komentoval výsledky hlavní řešitel studie u nás Michal Kalman z fakulty tělesné kultury.

Je to v dospělých

Do aktuálního šetření bylo zapojeno 220 tisíc školáků ze 42 zemí světa, jen u nás dotazníky vyplnilo patnáct tisíc dětí z 250 náhodně vybraných škol. Studie HBSC je tak klíčovým zdrojem dat o životním stylu mladé generace a zároveň důležitým nástrojem preventivních snah v této oblasti. Její výsledky již například posloužily při tvorbě strategie Zdraví 2020, kterou vloni schválila česká vláda a na níž se podíleli i odborníci z Univerzity Palackého.

Podle Jarmily Rážové z ministerstva zdravotnictví je účast univerzity na tak důležité studii velmi dobrým příkladem zapojení akademického prostředí do života společnosti. „Pohybová aktivita a výživa jsou těmi nejstěžejnějšími a z hlediska primární prevence i nejpalčivějšími místy, protože jde o dva zásadní rizikové faktory chronických neinfekčních onemocnění, kterými Česká republika i s ohledem na stárnutí populace velmi trpí. A současný stav, kdy je v patnácti letech 23 procent chlapců obézních, nevěstí nic dobrého pro budoucnost, pokud s tím něco neuděláme,“ dodala ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva.

Kalmanův kolega Zdeněk Hamřík, vedoucí katedry rekreologie na neředínské fakultě, v té souvislosti podotkl, že je třeba situaci řešit komplexně, nejen ojedinělými krátkodobými opatřeními. A také že problematika má dvě roviny – národní v podobě politického rozhodování a strategií a rodinnou. „Ač se to zdá neuvěřitelné a všechny vědecké důkazy nám říkají, že je to špatně, jsme schopni dát tříletému dítěti do ruky tablet, ať si hraje. Odmalička tak vychováváme děti k tomu, aby aktivní nebyly. Není to v těch dětech, ale je to v nás dospělých,“ uvedl Hamřík.

Mezinárodní zprávu o zdraví a životním stylu za všechny zapojené země můžete stáhnout tady, zpráva týkající se dětí v zemích Visegrádské čtyřky a na Ukrajině je ke stažení zde. Národní zpráva o životním stylu českých dětí bude k mání zhruba za měsíc. Další informace můžete sledovat na www.hbsc.upol.cz.

Zásah 12.3 Vídeo

Zásah 12.3 2016

V sobotu 12.3 bylo ohlášeno panem J.P neštěstí v kurníku kdy do místní studny spadl neznámý zvědavec, byl nalezen v bezvědomí ležící na hladině vody. Naše jednotka následně nebohého vyprostila a poskytla první pomoc. Po vyprošťování jeden nešikovný hasič (R.R) upustil do studny pytel na lano pro který musel zajít další z hasičů. Byl to cvičný zásah.