Masopust 2019

Poděkování

Vážený pane podnikateli, podnikatelko,


Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích Vám děkuje za projevenou přízeň u příležitosti pořádání hasičského plesu v roce 2019.


S pozdravem výbor SDH Strahovice

Masopustní průvod 2019

Ples 2019

Pavla Šímová 40

Valná hromada SDH Strahovice 2019

V sobotu 12.1 2019 se v prostorách MŠ Strahovice uskutečnila valná hromada SDH Strahovice. Ještě před zahájením byli na výborové schůzi schváleni dva noví členové výboru SDH Strahovice. Lukáš Moravec a Stanislav Josefus, jako nový preventista. Po přednesu zpráv o činnosti jednotlivých sekcí SDH, byli oceněni někteří členové. Pak dostali slovo hosté, a na řadu přišla také diskuse. Po té následovalo občerstvení a ukončení ve formě volné zábavy.

Plán akcí SDH Strahovice pro rok 2019

Datum Místo Název akce
12. 1. 2019 nástavba nad MŠ Valná hromada SDH
25. 1. 2019 sál Obecního domu Hasičský ples
16. 2. 2019 obec Masopustní průvod
27. 4. 2019 Hostýn Zájezd na Hostýn
17. 5. 2019 areál “Kurník” Hasičský den s táborákem
18. 5. 2019 nástavba nad MŠ Setkání “Ready to help”
25. 5. 2019 areál “Kurník” Dětská hasičská soutěž
6. – 8. 9. 2019 areál “Kurník” Slavnosti hasičského sportu

Oficiální předání nového dopravního automobilu v obci Chuchelné

Dnes, 17.11.2018 si hasiči v odpoledních hodinách z vedlejší obce – Chuchelné poznamenali do své paměti velkou událost, která má svůj název a to “Nový dopravní automobil”. Nový dopravní automobil značky Mercedes-Benz modelu Sprinter si členové výjezdové jednotky oficiálně převzali do svého vozového parku od starosty obce za přítomností pana faráře, zástupkyně Požární bezpečnosti s.r.o, a zástupců okolních obcí, mezi které se postavili i naši zastupující. Nový automobil je určen pro osádku 8+1 a je vybaven: batohem, který slouží k první pomoci, svítilnami, hasičskými přístroji apod.

Fotografie naleznete zde – Facebook.com/sdhstrahovice

Okrskové cvičení Strahovice 2018

Zatímco Česká republika oslavovala den státnosti ve Strahovicích se v neděli 28.října uskutečnilo okrskové cvičení. Cvičení se zúčastnilo všech deset členů našeho 11. okrsku, tedy Strahovice,Rohov,Sudice,Kobeřice,Štěpánkovice,Svoboda,Bolatice,Borová,Bělá,Chuchelná. Počasí nás nezastihlo v dobrém rozmaru, vytrvalý déšť a chlad, ale nemohl zastavit členy požárních družstev v plnění jejich úkolů na stanovištích. Stanoviště byly rozděleny do pěti okruhů, nacházejících se na katastru obce Strahovice. První stanoviště bylo umístěno v blízkosti naší hasičárny, kde se nachází rybník soukromého majitele, jež nám umožnil cvičení v oblasti čerpání vody z volných vodních ploch.  Tři družstva využila k čerpání vody stříkačku ps12, zbytek tzv. plovoucí čerpadlo. Další stanoviště bylo v našem hasičském sportovním areálu Kurníku, kde se jednalo o lokalizaci osob v zakouřeném prostoru a likvidaci požáru.Vyšetřování naznačilo manipulaci s otevřeným ohněm nezletilých  v prostoru objektu. Osobám byla  poskytnuta 1 pomoc.  Co se týče první pomoci v při těžkých zdravotních problémech, tak ta se řešila na stanovišti na golfovém hřišti pod školou. Sousedka udeřila souseda lopatou a ten upadl na cirkulovou pilu, kde se poranil na ruce.  Nebezpečná situace se rovněž  týkala stanoviště na chatě. Zde se mladý muž pokoušel(patrně z nešťastné lásky) o sebevraždu skokem z balkonu chaty a k tomu propadly panice a úzkosti dvě dívky, které utíkaly do lesa. To byl těžký oříšek pro družstva. A poslední případ se stal v bývalém statku, kde se zranily dvě osoby při autonehodě. Úkol zněl jasně , vyprostit a zachránit.

Po dokončení úkolů se družstva sešly u hasičárny, kde bylo připraveno občerstvení ve stanech. A jaké bylo vyhodnocení? Plnění úkolů nebyl žádný soutěžní závod, ale uvědomění si možných chyb a a v případě ostrého zásahu, vyvarování se těchto chyb.

 

 

Školení vedoucích mládeže – 20.-21.10.2018

Ve dnech 20.-21.10.2018 se naši členové podrobili školení mládeže a složili závěrečné zkoušky v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.
Účastnící a pozice:
Dominika Strnisková – Instruktorka mládeže
Jana Zavadilová – Vedoucí mládeže
Luděk Strnisko – Vedoucí mládeže
Magdaléna Hantáková – Instruktorka mládeže
Veronika Halfarová – Instruktorka mládeže