Členské příspěvky na rok 2023

Členské příspěvky na rok 2023 ve výši 250 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300 nejpozději do 15.2.2023. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

Masopustní průvod – 18.2.2023Hasičský ples 2023 – VYPRODÁNO!

PF 2023

Pozvánka na valnou hromadu sboru – 10. 12. 2022

Usnesení OSP SDH 2023

Vážení členové,

dle schváleného návrhu usnesení Okresního shromáždění představitelů jednotlivých SDH okresu Opava v poměru:

pro – 65

zdrželo se – 4

proti – 1

jsme nuceni od 1.1.2023 odvádět na OSH Opava částku 150,- Kč za každého člena, tj. celou hodnotu členského příspěvku, kterou v současné době vybíráme od Vás.

V rámci diskuze k tomuto tématu Vás žádáme o účast na valné hromadě sboru, která proběhne v sobotu 10.12 od 17:00 v sále obecního domu ve Strahovicích.

Na Vaši účast se těší výbor SDH.

 

Pekárek Lukáš

starosta sboru 

 

OSP-Návrh usnesení (říjen)-oprava

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – 26. 11. 2022

Hasičský víkend 2. – 4. 9. 2022

Všechny příznivce nejen hasičského sportu jsme, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu.

Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám připomenuly nastávající podzim a teplota se pohybovala pod 10°C. I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev, z toho 10 ženských a 21 mužských. Tuto noční soutěž zcela ovládli soutěžící z Bělé, když kategorii žen vyhráli v čase 19,17 vt. a mužskou v čase 16,28 vt.  Domácí družstva obsadila v ženské 5 a 7 místo, v mužské pak 4 a 18.

Na sobotní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a jejím posvěcením panem farářem Mgr. Vlastimilem Krajčovičem. Celý akt započal v 15 hodin slavnostním nástupem a uctěním státní hymny České republiky. Mezi zúčastněnými pozvanými hosty byli: plk. Ing. Radim Kuchař – krajský ředitel HZS Moravskoslezského kraje, plk. Ing. Kamil Pastuszek – ředitel územního odboru Opava, Mgr. Herbert Pavera – senátor parlamentu České republiky, Ing. Robert Štefek – ředitel společnosti Tameh Czech s.r.o., starostové okolních obcí, delegáti sborů 11 okrsku okresu Opava a delegáti družebních sborů SDH Všemina a OSP Krzanowice. Po proslovech paní starostky obce Ing. Arch. Elen Malchárkové a hostů jsme obdrželi od pana Ing. Karla Malchárka obraz Sv. Floriána a od pana Josefa Josefuse zarámovanou hasičskou modlitbu. Nadešel čas pana faráře, který nám novou budovu posvětil a po slavnostním přestřižení pásky se mohli všichni přítomni vydat na prohlídku vnitřních prostor. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne s kapelou Bratranci, která hrála nejenom k poslechu, ale i k tanci. Pro členy sboru jsme měli připraveno občerstvení v podobě rautu a obdrželi zde i upomínkové předměty, aby jim tento den připomínaly. Široké veřejnosti jsme představili nové vybavení našich nejmladších členů, které jsme pořídili z grantu firmy Tameh Czech s.r.o. Pro všechny děti byl k dispozici skákací hrad a soutěže pořádané našimi vedoucími mládeže. Zásahová jednotka předvedla zásah u dopravní nehody, kdy její členové museli vyprostit osobu z havarovaného vozidla a následně ji předat zdravotníkům. O večerní zábavu se pak postaral DJ Vezekmín.

V neděli pokračoval program memoriálem Ing. Rudolfa Barance, soutěží o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena do seriálu soutěží Autobond Group Opavské ligy. Oproti páteční se trať v mužské kategorii prodloužila na 3B, v ženské a dorostenecké zůstala zachována na 2B. Startovní listinu tvořilo 7 ženských, 16 dorosteneckých a 11 mužských družstev. Dorosteneckou část ovládly Služovice v čase 21,21 vt., naši se umístili na 9 místě. Ženám z Kozmic se podařilo zvítězit druhým rokem za sebou v čase 20,54 vt., domácí se umístily na krásném druhém místě v čase 22,13 vt. V mužské kategorii již potřetí v řadě zvítězilo družstvo ze Svobody v čase 20,71 vt., domácí obsadili místo 5.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm členům, kteří obětovali svůj volný čas, aby nachystali vše potřebné pro zdárný průběh soutěží a odvedli obrovský kus práce nejen u tohoto, ale hlavně při přípravě areálu na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.

Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 – 18 let a projekt je zaměřen na dovybavení je dresy a oblečením.

Ze všech podaných žádostí vedení společnosti vybralo 3 projekty a ten náš byl mezi nimi. Obdrželi jsme 15 tisíc korun, které budou použity na zakoupení dresů, mikin a tepláků. Velice si vážíme této podpory a děkujeme jak vedení společnosti, tak i panu Malchárkovi, který nad rámec tohoto příspěvku přispěl 5 tisíci korunami.

I díky společnosti TAMEH CZECH s.r.o. se nám neustále daří zlepšovat zázemí pro práci s dětmi a mládeží a pro další to může být impulsem pro vstup do našich řad.

 

DĚKUJEME !!!

Pekárek Lukáš

SDH Strahovice

Mše svatá za živé a zemřelé členy – 8.5.

V neděli 8.5. v 10:00 proběhne v kostele sv. Augustina ve Strahovicích mše svatá za živé a zemřelé členy. Po mši bude před kostelem připraveno skromné občerstvení.