Hasičský ples 2022

Dotační program Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče v roce 2021

V rámci tohoto dotačního programu jsme i pro letošní rok zkusili své štěstí a vypracovanou žádost koncem března odeslali.

Záměrem tohoto projektu bylo zakoupení zahradního traktoru pro údržbu v hasičském areálu a hlavním kritériem z naší strany bylo, aby tento zvládl i maximální svahovou dostupnost v travnatém terénu. Součástí areálu budou i zpevněné plochy a z tohoto důvodu jsme měli i požadavek, aby součástí výbavy byla i sněhová radlice pro jeho využití v zimních měsících.

V prvním kole hodnocení jsme sice neuspěli, ale v kole druhém nám byla dotace, ve výši necelých 50 procent z pořizovací ceny avšak nejvyšší možná, schválena. Po obdržení finančních prostředků jsme vše objednali a dle vybraného dodavatele se široká hasičská rodinka může těšit na vánoční nadílku.

Jsme velice rádi za podporu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, díky které můžeme neustále vylepšovat a zkvalitňovat prostředí, ve kterém se pohybují všechny věkové kategorie našeho spolku.

 

Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

PF 2022

Termín konání valné hromady za rok 2020 a 2021 se odkládá na rok 2022.
Termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn.

Nábor mladých hasičů

Hasičské soutěže 3. a 4.9.

Z důvodu výstavby v hasičském areálu se letošní soutěže uskutečnily v areálu hřiště SK Meteoru. V pátek jsme uctili památku našeho kamaráda Karla Peterka uspořádáním memoriálu a tato soutěž byla rovněž zařazena jako 8. kolo NHHL (Noční Hlučínské Hasičské Ligy). Počasí se po propršeném týdnu umoudřilo a k nám dorazilo 8 družstev žen a 17 mužských družstev. V ženské kategorii se požární útok nejlépe povedl Bělé s výsledným časem 19,00 vteřiny, kategorii mužů pak ovládly Vrbice s časem 15,33 vteřiny.

Na sobotní poledne pak byl naplánován memoriál ing. Rudolfa Barance, soutěž o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena v rámci Opavské ligy Autobond Group. Startovní listinu tvořily 4 ženské, 10 dorosteneckých a 8 mužských družstev. V ženské kategorii se nejlépe dařilo Kozmicím s časem 20,08 vteřin, v dorostenecké Dobroslavicím s časem 19,85 vteřin a mužskou, druhým rokem za sebou, tým Svobody „B“ s časem 16,62 vteřiny.

Finanční ohodnocení a poháry si pak převzaly vždy nejlepší 3 týmy ve svých kategoriích a družstvo mužů ze Svobody i putovní pohár.

Po oba dny jsme měli pro všechny zúčastněné přichystané občerstvení.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o celkově zdárný průběh soutěží, představitelům sportovního klubu a pracovníkům Obecního úřadu, kteří nám v maximální možné míře vyšli vstříc.

Dva víkendy s družebním sborem SDH Všemina

Na první srpnovou sobotu jsme obdrželi pozvání z družebního sboru SDH Všemina, abychom s nimi strávili odpoledne plné soutěží a her. Na cestu se vydalo 9-ti členné smíšené dětské družstvo za doprovodu vedoucích mládeže a rodičů. S sebou jsme vzali i malý dárek v podobě upraveného hasicího přístroje naplněného litrem „ohnivé“ vody, který zhotovil Petr Boček. Důvod byl jednoduchý a to výročí 85 let od založení jejich hasičského spolku. Tento dárek jsme předali starostovi sboru p. Aloisi Poláškovi. O přátelskou atmosféru se již tradičně staral velitel jednotky p. Alois Gargulák a ostatní členové o občerstvení po celé odpoledne. Po vyhodnocení a rozloučení následovala cesta zpět k domovu. Děkujeme všem za krásně strávenou sobotu.

Na následující víkend přijali i oni pozvání k nám. I přes krátkou sobotní odpolední nepřízeň počasí program, který nachystali vedoucí mládeže a velitel jednotky, proběhl. Po přesunu zpět na chatu a nezbytném občerstvení si mohli všichni vyzkoušet svoji obratnost s vyprošťovacími nůžkami při přesunu trámků v nachystané věži. Když pak padla tma, tak se i dospělí zapojili do stezky odvahy. Noc jsme strávili nejenom na chatě a ve stanech, ale dvě rodiny s malými dětmi v bytech obecního domu. Po snídani a rozloučení se rozjeli zpět do svých domovů.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o vše co s touto akcí souviselo.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči – 3.5.-30.6.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Společný výcvik strahovických a sudických hasičů

Praktický výcvik hasičů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou se zaměřením na práci na stromech se uskutečnil dne 6.3.2021 v katastru obce Sudice.

Hasiči si zde prakticky vyzkoušeli výstup za pomocí stupadel do koruny stromů za pomocí stupadel a také postupné kácení stromu v místech, kde nelze strom položit tzv. celý. Byla také využitá výšková technika AŽ-30 IFA a technické vybavení obou jednotek.

,,Celý výcvik probíhal tak, že hasič, vybavený sedacím postrojem a prsním úvazkem, si na nohy připevní tzv. stupadla s hroty a 2 smyčkami se spelety, které obhodí kolem stromu, a postupným stoupáním a nadhazováním smyček hasič stoupá do potřebné výšky. Po skončení práce si hasič uváže ve výšce prsou lano na tzv. vánočku (uzel, který se rozváže ze země postupným taháním za jeden a druhý konec lana, nebo půl loďák, či osmu) a slaní se zpět dolů.“

Výcvik hasičů ze Strahovic a Sudic bylo možné uskutečnit hlavně díky tomu, že cvičné stromy byly určeny k pokácení, tudíž bylo možno použít stupadla s hroty, které jinak stromy ničí.

Členové JSDH Strahovice absolvovali lezecký výcvik pod vedením Aleše Chromého z Hrabyně

JSDH Strahovice 6. února se zkušeným instruktorem Alešem Chromým prováděla pravidelnou přípravu hasičů se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Výcvik probíhal v areálu základní školy, a to na budově místní tělocvičny.

Zahájení výcviku spočívalo v seznámení hasičů s prostředky, které mají ve výbavě, s jejich funkčními prvky i s možnými záludnostmi při případném použití z výšky na zem. Následoval nácvik sebezajištění na střeše tělocvičny a vytvoření kotevního bodu za pomoci jednolanové techniky.

Dalším úkolem bylo vytvoření stanoviště pro slanění, kde se dva členové skupiny slanili po boku budovy a zajistili se ve visu, tak aby jim zůstaly ruce volné pro jakoukoliv činnost.

Velice důležitým prvkem je postupná komunikace mezi členy skupiny. Výcvik komplikovala velká nepřízeň počasí, které hasiči odolali a odcvičili, co si naplánovali.