READY TO HELP

Naše výjezdová jednotka je zapojena do projektu „READY TO HELP“, který spojuje pohraniční jednotky. Včera, 16.2.2018 se sešli zastupitelé všech zapojených, výjezdových jednotek ve vedlejší vesnici – Chuchelné a byli do podrobna seznámení s projektem. Z každé JSDH, či OSP(Polské „JSDH“) předstoupil jeden zastupitel, který před všemi ostatníma představil svou jednotku za pomocí proslovu, videa, nebo prezentace.

Více o projektu se dozvíte v příloze.

 

Výjezd jednotky – požár nízké budovy.

Dne 15.2.2018 byla naše jednotka povolána do vedlejší vesnice – Chuchelné k požáru nízké budovy, viz. fotografie.

Výjezd jednotky – technická pomoc, odstranění stromu. 29.1.2018

Dne 29.1.2018 vyjížděla jednotka kvůli odstranění stromu, který byl naklopen a hrozil jeho pád.

Ples 2018

Ples

Valná hromada

Vážení přátelé,

jménem redakce přeji všem všechno nejlepší v novém roce 2018. První akce roku 2018 byla valná hromada, kde jsme hodnotili rok 2017. Došlo k  odstoupení starosty Davida , a zvolení nového starosty Lukáše.  Všichni všem děkovali, za práci, za zásluhy, za členství. Zkrátka sbor jede jako dobře namazaný stroj. Byly schváleny nové dotace(přeshraniční spolupráce), o novém vybavení zásahové jednotky. V té veliké euforii, jsme bohužel opět zapomněli na chátrající kurník a malou přeplněnou hasičárnou.

foto zde:

 

29.12.2017 Exkurze v Ostravě, centrální středisko

Dne 29.12.2017 jsme zavítali na exkurzi do Ostravy na centrální středisko. Vidět jsme zde mohli od vrtulníku, který patřil záchranné službě, až po hasičskou techniku a její vybavení. Exkurzí nás prováděli dva hasiči ze stanice, kteří nám vše do podrobna hezky vysvětlili a ukázali, jako například umožnili nám vidět veškerou výbavu výjezdových vozidel, informace o nich a třeba jeden z nejpoužívanějších taktik, jak se rychle dopravit k vozům při výjezdu a to je taktika skluz (po tyčí). Pokud budete mít tu možnost tam někdy zavítat, určitě neváhejte a jeďte. 🙂

Závěrečné video roku 2017

Blíží se konec roku 2017, tak co kdybychom si ve chvilce připomněli, co nás potkalo?
(Za zhoršenou kvalitu fotografií a videí se omlouvám, způsobil ji přechod Facebookem.) 

PF 2018

Jede se do Brna

V lednu 2017 přihlásila  do projektu Kolektiv mladých hasičů do ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. Stačilo poslat příběh, neboli projekt, a ejhle jsme tam. Dostali jsme pozvánku na každoroční udílení Dobrovolný hasič roku 2017. Kdo pojede? No samozřejmě samotní aktéři krásného příběhu.  Zde přinášíme  přímě znění  projektu.

 

Věnuje se dětem již od roku 1999, a přesto nebyl nikdy o ceněn. Luděk je přísný, ale spravedlivý. Některé děti, nejvíce okolo 10 let, přestanou, chodí t mezi hasiče, ale po roce či dvou se vrátí. Ví, že je mezi námi fajn, a že jsme skvělá parta. A ne jevíc nás potěšilo, že nejvíce aktivní byly právě tyto děti. Které v uvozovkách zlob í, ale když se potřebuje zabrat, tak zapomenou na zlobení a pracují víc než dospělý. Bylo také fajn, že se účastnily i ,,Luďkovy „děti, která ý je dnes už 25 a více let. Vedoucí mládeže spolu se zásahovou jednotkou se domluvili na programu akce. Děti s i zkoušely, co budou dělat. V jakém pořadí přijdou a co bude následovat. Bylo domluveno, že nejdřív přijde velitel zásahové jednotky a s ním vedoucí mládeže a děti. Oslavenec si vyslechne vtipně upravený životopis a jeho cestu hasičinou. Poté bud e plnit několik dopředu připravených úkolů. N nejdříve má určit a zavázat uzly. Pak poznat topografické značky. Motat hadici na čas. A nakonec jako hřeb večera, bude založen menší požár, ke kterému se dostaví zbylí účastníci zásahové jednotky s ručním hasícím přístrojem. Oslavenec má za pomocí dětí oheň uhasit. Po vyhodnocen í celé akce velitelem, započne volná zábava. D děti tančily se svým vedoucím na píseň ,,Hasička“

Cílová skupina

                Projekt byl určen pro jednu osobu. Našeho vedoucího Luďka. Někdy měl více dětí í, někdy málo, ale nevzdal to. Chtěli jsme mu, my všichni za děti poděkovat, protože to z dospělých nikdy nikdo neudělal. Luděk se věnuje své práci již 18 let. Někdy je dětí více, někdy méně. Někdy se daří, jindy ne, ale je to je ho život. Zvolil si tuhle náročnou cestu vychovat novou gene raci. A daří se mu, jeden z jeho dětí je profesionální hasič, další je člen zásahové jednotky a dvě jeho děti studují bezpečnostní inženýrství na VŠ. Hasičskému sportu se věnuje i několik již dospělých, kteří běhají jako muži a ženy.

 

Den D a hodina H nastala. Aniž by tušil, přišla do sálu KD ve Strahovicích zásahová jednotka a děti. Luděk se měl posadit doprostřed sálu a byla mu řečeno co je zač. A co si o něm myslíme. Pak byl vyzván, aby uvázal uzly, které samozřejmě neumí, ale na lodní lano se to špatně váže. Topografické značky mu také moc nešly. Hadici ovšem namotal vzorně a rychle. Byl tak zabrán do motání, že s i nevšiml, že začalo hořet. Až když se ozvala siréna, tak zpozorněl, ale to už tady byla zásahová jednotka s ručním hasicím přístrojem a Luděk hasil. Po vyhodnocení celé akce započala volná zábava. Děti tančily se svým vedoucím na píseň ,,Hasička“.

 

Myslím, že byl velice dojatý, už jen tím, kolik přišlo dětí. Protože máme děti ze čtyř obcí a tudíž na tuto akci, ve večerních hodinách je musely přivézt rodiče.