Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky na rok 2021 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

Daruj krev s dobrovolnými hasiči – 3.5.-30.6.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Společný výcvik strahovických a sudických hasičů

Praktický výcvik hasičů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou se zaměřením na práci na stromech se uskutečnil dne 6.3.2021 v katastru obce Sudice.

Hasiči si zde prakticky vyzkoušeli výstup za pomocí stupadel do koruny stromů za pomocí stupadel a také postupné kácení stromu v místech, kde nelze strom položit tzv. celý. Byla také využitá výšková technika AŽ-30 IFA a technické vybavení obou jednotek.

,,Celý výcvik probíhal tak, že hasič, vybavený sedacím postrojem a prsním úvazkem, si na nohy připevní tzv. stupadla s hroty a 2 smyčkami se spelety, které obhodí kolem stromu, a postupným stoupáním a nadhazováním smyček hasič stoupá do potřebné výšky. Po skončení práce si hasič uváže ve výšce prsou lano na tzv. vánočku (uzel, který se rozváže ze země postupným taháním za jeden a druhý konec lana, nebo půl loďák, či osmu) a slaní se zpět dolů.“

Výcvik hasičů ze Strahovic a Sudic bylo možné uskutečnit hlavně díky tomu, že cvičné stromy byly určeny k pokácení, tudíž bylo možno použít stupadla s hroty, které jinak stromy ničí.

Členové JSDH Strahovice absolvovali lezecký výcvik pod vedením Aleše Chromého z Hrabyně

JSDH Strahovice 6. února se zkušeným instruktorem Alešem Chromým prováděla pravidelnou přípravu hasičů se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Výcvik probíhal v areálu základní školy, a to na budově místní tělocvičny.

Zahájení výcviku spočívalo v seznámení hasičů s prostředky, které mají ve výbavě, s jejich funkčními prvky i s možnými záludnostmi při případném použití z výšky na zem. Následoval nácvik sebezajištění na střeše tělocvičny a vytvoření kotevního bodu za pomoci jednolanové techniky.

Dalším úkolem bylo vytvoření stanoviště pro slanění, kde se dva členové skupiny slanili po boku budovy a zajistili se ve visu, tak aby jim zůstaly ruce volné pro jakoukoliv činnost.

Velice důležitým prvkem je postupná komunikace mezi členy skupiny. Výcvik komplikovala velká nepřízeň počasí, které hasiči odolali a odcvičili, co si naplánovali.

Rekonstrukce hasičského areálu započala

Dne 20. a 21.11. započala rekonstrukce hasičského areálu “Kurník” úklidem a následnou demolicí objektu. 

Žádost o dobrovolnickou činnost

 


V této chvíli se jedná, dle vyjádření ředitele krajského úřadu Ing. Tomáše Kotyzy, o vytvoření seznamu dobrovolníků, kteří by v případě nutnosti mohli zajistit nákupy, případně vypomoci s pomocnými pracemi v sociálních a zdravotních službách. Pokud by vyvstala nutnost, budou tito dobrovolníci vyzváni a další postup s nimi bude detailně projednán.

Hasičské soutěže 4. a 5.9.2020

První zářijový víkend se v hasičském areálu nesl ve znamení hasičského sportu. V pátek jsme uctili památku našeho kamaráda Karla Peterka uspořádáním memoriálu a tato soutěž byla rovněž zařazena jako 5. kolo NHHL (Noční Hlučínské Hasičské Ligy). Za krásného, skoro letního, počasí dorazilo 12 družstev žen a 25 mužských družstev. V ženské kategorii se požární útok nejlépe povedl Svinovu s výsledným časem 18,73 vteřiny, kategorii mužů pak ovládly Kobeřice s výsledným časem 15,957 vteřiny.

Na sobotní odpoledne pak byl naplánován memoriál ing. Rudolfa Barance, soutěž o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena v rámci Opavské ligy Autobond Group. V kategorii dorostu a žen nedošlo oproti pátku k žádné úpravě tratě a dorosteneckou část vyhrálo družstvo z Borové v čase 21,828 vteřiny, ženskou pak družstvo ze Štěpánkovic v čase 24,088 vteřiny. Oproti pátku se u mužů trať prodloužila na 3 „B“ hadice, což se projevilo na výsledných časech a nejlépe se s tím vyrovnalo mužstvo Svobody „B“ s výsledným časem 20,593 vteřiny.

Finanční ohodnocení a poháry si pak převzaly vždy nejlepší 3 týmy ve svých kategoriích a družstvo mužů ze Svobody i putovní pohár. Navíc, za přispění pivovaru Rohan, i malou drobnost.

Po oba dny jsme měli pro všechny zúčastněné přichystané vydatné občerstvení a snad od nás nikdo neodcházel s pocitem hladu, nebo žízně.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o celkově zdárný průběh soutěží a sponzorům v čele s Obecním úřadem a Pivovarem Rohan.

 

Lukáš Pekárek

Starosta SDH

 

Pozvánka na 13. ročník Memoriálu Karla Peterka

Pozvánka na soutěž O putovní pohár starosty SDH a memoriál Ing. Rudolfa Barance

Soutěž u družebního sboru

Náš družební sbor ze Všeminy pozval naše mladé hasiče ke společně strávenému odpoledni. Vše se odehrálo v sobotu 1. srpna 2020.

Ve 12:30 všichni mladí hasiči ze Strahovic společně s vedoucíma a rodičema vyjeli na Všeminu. Dlouhou cestu jsme bezpečně zvládli a v 15:00 jsme byli v cíli. Celé odpoledne nás doprovázelo krásné počasí, dobrá a soutěživá nálada. Na všeminském hřišti si mladí hasiči z družebních sborů přátelsky zasoutěžili a společně s nimi i jejich vedoucí. Závodilo se ve standardních disciplínách, a to štafeta 4x60m, požární štafeta dvojic a požární útok. Vyhodnocení proběhlo sečtením společných úspěchů v disciplíně. V obou štafetách vyhrály Strahovice, požární útok ovládly děti ze Všeminy. Potom si všichni mohli u ohně opéct špekáček. Na ukončení byla pro všechny přichystaná pěna, ve které si převážně mladá generace pořádně zadováděla. Po opláchnutí jsme si sbalili věci, rozloučili se a vydali se na cestu zpátky do Strahovic.

Za mladé hasiče a vedoucí bych chtěl moc poděkovat našemu družebnímu sboru ze Všeminy za organizaci a pozvání na tuto skvělou akci. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příště.

                                                                                                                             

Vedoucí kolektivu SDH Strahovice

Lukáš Moravec