Bouřky opět zaměstnaly hasiče v Moravskoslezském kraji – 13.9.2023

Přes sedmdesát událostí museli hasiči likvidovat ve středu 13.9.2023. Jednalo se především o  čerpání vody ze zatopených sklepů a čištění komunikací od bahna v některých částech kraje byly spadlé stromy a větve.

Nejvíce událostí se eviduje na Opavsku. Nejvíce zasaženou obci byla obec Třebom, ve které došlo v důsledku vysokých srážek vyletí koryta potoka a tím došlo k zatopení komunikace, sklepů a části domu.

Celkem bylo zatopeno okolo 40 domů, na místě zásahu se během dvou dnů vystřídalo okolo 60 hasičů, kteří převážně odčerpávali vodu ze zatopených domů, sklepů, studní a čistily komunikace od bahna.

Závody „Želazný jak stražak“ – 8.7.2023

8.7.2023 proběhl závod v polských Krzanowicích „TFA Železný hasič“. Byl to již pátý ročník soutěže pořádaný místním OSP Krzanowice. Na startovní listině bylo 32 hasičů z Polska, Česka a Ukrajiny. Soutěžilo se ve dvou kategoriích ženy a muži.

Na závodníky čekala velmi náročná trať a slunečné počasí. Soutěžící nastoupili na startovní listinu v plné výzbroji s dýchacím přístrojem, každý musel překonat zabouchnuté dveře, roztáhnout hadicové vedení, sestříknout tři kužely, tzv. Hamer box 80 úderu, přehodit pneumatiku, přenést kanystry, zapojit přívodní vedení a do cíle přenést figurínu o hmotnosti 80 kg.

Hasiči ze Strahovice obsadili přední příčky v obou kategoriích.

Kategorie Ženy:

1. místo Lenka Sedláčková, SDH Strahovice, čas: 11:13:00

2. místo Radka Malchárková, SDH Strahovice, čas: 11:27:00

3. místo Magdalena Stajner, OSP Krowiarki, čas: N

Kategorie muži:

1. místo Petr Boček, SDH Strahovice, čas: 05:09:00

2. místo Mateuz Seidler, OSP Sudól, čas: 05:11:00

3. místo Dominik Wyglenda, OSP Krzanowice, čas: 05:18:00

Soutěž mladých hasičů ve Strahovicích

Dne 10. září 2023 konal Sbor dobrovolných hasičů ve svém areálu soutěž mladých hasičů o putovní pohár SDH, zařazenou do Hlučínské ligy mládeže. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev mladších žáků a 17 družstev starších žáků, což hodnotíme jako nadprůměrnou účast. Velká konkurence přinesla napínavé momenty pro všechny zúčastněné.

Soutěž měla za cíl prověřit dovednosti a spolupráci mladých hasičů, a to celkově ve 2 disciplínách: požární útok a štafeta požárních dvojic. Zatímco pohárová soutěž probíhala pouze v disciplíně požárního útoku, pro nejlepší bodové ohodnocení do ligy je potřeba ukázat zručnost v obou disciplínách.

Všechna družstva bojovala o prvenství, jak jen nejlépe mohli, vítěz ale mohl být jen jeden. Naše domácí družstvo mladších žáků obsadilo 11. místo v pohárové soutěži a 12. místo v celkovém pořadí počítané do Hlučínské ligy. Družstvo starších žáků obsadilo v pohárové soutěži místo 8., nicméně v součtu se štafetou požárních dvojic nakonec získali umístění na 4. příčce celkového hodnocení.

Celkové prvenství v kategorii mladších žáků si odvezl tým hasičů z Bobrovníků, kterým připadl i putovní pohár. V kategorii starších žáků si putovní pohár odvezlo družstvo z Děhylova. Nicméně, celkové vítězství v soutěži připadlo družstvu z Markvartovic, kteří svými výkony na obou disciplínách ukázali svou kvalitu.

Celkově byla tato soutěž mladých hasičů úspěšnou událostí, ve které týmy z různých sborů ověřili své schopnosti a poměřili síly s ostatními. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník této soutěže.

Hasičský víkend ve dnech 1. – 3.9.2023

Všechny příznivce hasičského sportu jsme opět, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v našem areálu.

Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 10 kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Počasí nám přálo a zavítalo k nám celkem 32 družstev, z toho 14 ženských a 18 mužských. Kategorii mužů nejlépe zvládlo družstvo Vrbice „B“ ve výsledném čase 15,351 s. a ženskou Markvartovice s časem 17,601 s.  Domácí muži skončili na místě 11, ženy tuto soutěž neabsolvovaly.

Na sobotní odpoledne bylo naplánováno žehnání nového hasičského vozu zn. Mercedes panem farářem Vlastimilem Krajčovičem.  Po slavnostním ceremoniálu si mohli přítomní prohlédnout útroby vozu a dokonce absolvovat i vyhlídkové jízdy nejen s novým, ale i s dosluhujícím automobilem zn. Praga V3S. Součástí programu byla i ukázka hašení požáru družstvem mladých hasičů. Pro všechny jsme měli připraveno bohaté občerstvení.

V neděli pokračoval program memoriálem Ing. Rudolfa Barance, soutěží o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena do seriálu soutěží Autobond Group Opavské ligy. Oproti páteční se trať v mužské kategorii prodloužila na 3B, v ženské a dorostenecké zůstala zachována na 2B. Startovní listinu tvořilo 9 ženských, 17 dorosteneckých a 10 mužských družstev. Dorosteneckou část ovládly domácí Strahovice v čase 19,308 s. Ženám vévodilo ženstvo z Bohuslavic s časem 21,324 s, domácí se umístily na krásném třetím místě v čase 21,785 s. V mužské kategorii zvítězilo „B“ družstvo z Kozmic v čase 20,237 s, domácí obsadili místo 9.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm členům, kteří obětovali svůj volný čas, aby nachystali vše potřebné pro zdárný průběh soutěží a postarali se i o to, aby od nás neodcházeli návštěvníci s pocitem hladu nebo žízně. Velké poděkování patří rovněž všem sponzorům a zástupcům obecního úřadu.

Národní sportovní agentura podpořila mladé hasiče

V roce 2022 si SDH Strahovice zažádali o dotaci v rámci neinvestiční dotační výzvy Můj klub 2023 na podporu mládeže ke sportu. Poskytnutá finanční podpora národní sportovní agentury bude využita nejen na nákup sportovních potřeb, které mladí hasiči pravidelně využívají, ale i týmové soustředění cílené k celkovému stmelení kolektivu. Nově zakoupené pomůcky nám pomáhají zlepšovat kvalitu tréninků a zvyšovat celkovou připravenost našich mladých členů k soutěžím.

Získáváním dotací národní sportovní agentury se náš sbor snaží neustále zlepšovat poskytované podmínky pro trénink mládeže a zatraktivnit tak dětem a mládeži náš sport.

 

Lukáš Moravec

Vedoucí kolektivu SDH Strahovice

 

Dětská hasičská soutěž – 10. 9. 2023

Pozvánka na soutěž O putovní pohár starosty SDH a memoriál Ing Rudolfa Barance – 3. 9. 2023

Hasičský víkend – 1. – 3. 9. 2023

Pozvánka na 16. ročník memoriálu Karla Peterka a zároveň 10. kolo NHHL – 1. 9. 2023

Svatba Karin a David – 22. 7. 2023