Hasičský víkend 2. – 4. 9. 2022

Všechny příznivce nejen hasičského sportu jsme, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu.

Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám připomenuly nastávající podzim a teplota se pohybovala pod 10°C. I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev, z toho 10 ženských a 21 mužských. Tuto noční soutěž zcela ovládli soutěžící z Bělé, když kategorii žen vyhráli v čase 19,17 vt. a mužskou v čase 16,28 vt.  Domácí družstva obsadila v ženské 5 a 7 místo, v mužské pak 4 a 18.

Na sobotní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a jejím posvěcením panem farářem Mgr. Vlastimilem Krajčovičem. Celý akt započal v 15 hodin slavnostním nástupem a uctěním státní hymny České republiky. Mezi zúčastněnými pozvanými hosty byli: plk. Ing. Radim Kuchař – krajský ředitel HZS Moravskoslezského kraje, plk. Ing. Kamil Pastuszek – ředitel územního odboru Opava, Mgr. Herbert Pavera – senátor parlamentu České republiky, Ing. Robert Štefek – ředitel společnosti Tameh Czech s.r.o., starostové okolních obcí, delegáti sborů 11 okrsku okresu Opava a delegáti družebních sborů SDH Všemina a OSP Krzanowice. Po proslovech paní starostky obce Ing. Arch. Elen Malchárkové a hostů jsme obdrželi od pana Ing. Karla Malchárka obraz Sv. Floriána a od pana Josefa Josefuse zarámovanou hasičskou modlitbu. Nadešel čas pana faráře, který nám novou budovu posvětil a po slavnostním přestřižení pásky se mohli všichni přítomni vydat na prohlídku vnitřních prostor. Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne s kapelou Bratranci, která hrála nejenom k poslechu, ale i k tanci. Pro členy sboru jsme měli připraveno občerstvení v podobě rautu a obdrželi zde i upomínkové předměty, aby jim tento den připomínaly. Široké veřejnosti jsme představili nové vybavení našich nejmladších členů, které jsme pořídili z grantu firmy Tameh Czech s.r.o. Pro všechny děti byl k dispozici skákací hrad a soutěže pořádané našimi vedoucími mládeže. Zásahová jednotka předvedla zásah u dopravní nehody, kdy její členové museli vyprostit osobu z havarovaného vozidla a následně ji předat zdravotníkům. O večerní zábavu se pak postaral DJ Vezekmín.

V neděli pokračoval program memoriálem Ing. Rudolfa Barance, soutěží o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena do seriálu soutěží Autobond Group Opavské ligy. Oproti páteční se trať v mužské kategorii prodloužila na 3B, v ženské a dorostenecké zůstala zachována na 2B. Startovní listinu tvořilo 7 ženských, 16 dorosteneckých a 11 mužských družstev. Dorosteneckou část ovládly Služovice v čase 21,21 vt., naši se umístili na 9 místě. Ženám z Kozmic se podařilo zvítězit druhým rokem za sebou v čase 20,54 vt., domácí se umístily na krásném druhém místě v čase 22,13 vt. V mužské kategorii již potřetí v řadě zvítězilo družstvo ze Svobody v čase 20,71 vt., domácí obsadili místo 5.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm členům, kteří obětovali svůj volný čas, aby nachystali vše potřebné pro zdárný průběh soutěží a odvedli obrovský kus práce nejen u tohoto, ale hlavně při přípravě areálu na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.

Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 – 18 let a projekt je zaměřen na dovybavení je dresy a oblečením.

Ze všech podaných žádostí vedení společnosti vybralo 3 projekty a ten náš byl mezi nimi. Obdrželi jsme 15 tisíc korun, které budou použity na zakoupení dresů, mikin a tepláků. Velice si vážíme této podpory a děkujeme jak vedení společnosti, tak i panu Malchárkovi, který nad rámec tohoto příspěvku přispěl 5 tisíci korunami.

I díky společnosti TAMEH CZECH s.r.o. se nám neustále daří zlepšovat zázemí pro práci s dětmi a mládeží a pro další to může být impulsem pro vstup do našich řad.

 

DĚKUJEME !!!

Pekárek Lukáš

SDH Strahovice

Mše svatá za živé a zemřelé členy – 8.5.

V neděli 8.5. v 10:00 proběhne v kostele sv. Augustina ve Strahovicích mše svatá za živé a zemřelé členy. Po mši bude před kostelem připraveno skromné občerstvení.

Zájezd na sv. Hostýn 30.4.2022

Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích pořádá v sobotu 30. dubna zájezd na sv. Hostýn, kde proběhne 27. mezinárodní hasičská pouť. Slavnostní mši svatou bude v 10:15 celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Odjezd autobusu z točny u obecního domu v 07:00. Cena jízdného je 200,- Kč za osobu a hradí se při objednání. Zájemci se mohou hlásit u Lukáše Pekárka na č.p. 208 do 26. dubna.

 

Informace pro hasičské seniory

Krajská rada seniorů MSK připravuje v roce 2022 následující akce, kterých se mohou opět zúčastnit i hasiči – senioři. Informace o akcích, činnostech seniorů MSK a mnoha dalších zajímavostech naleznete na webových stránkách KRSeniorů www.ms-seniors.cz .

  1. Senior kvíz jaro 2022 – středa 27. 4. 2022 ve 13:00 registrace od 12:30, Háj ve Slezsku, sál hotelu Pod Hůrkou. Účast: tříčlenná družstva (kapitán+2).

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/391-oz-souteze.pdf

 

  1. Krajské sportovní hry 2022 – úterý 28. 6. 2022, Kravaře, Základní škola, Komenského ul. Týmová soutěž čtyřčlenných družstev. Přihlášky do 16. května 2022.

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/393-propozice.pdf

Přihláška: www.ms-seniors.cz/clanek/393-krajske-sportovni-hry-2022-kravare/

 

  1. Hledají se účastníci soutěže seniorka/senior roku 2022.

Potřebné informace k uvedeným akcím můžete získat také telefonicky na čísle 727 843 899 (nejlépe v pracovní dny mezi 10. a 12. hodinou).

Přihlášky na vyhlášené akce krajské rady posílejte na e-mailovou adresu:

aktivity-krs@ms-seniors.cz

Masopust 2022

Masopustní průvod – 19.2.2022

Dotační program Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče v roce 2021

V rámci tohoto dotačního programu jsme i pro letošní rok zkusili své štěstí a vypracovanou žádost koncem března odeslali.

Záměrem tohoto projektu bylo zakoupení zahradního traktoru pro údržbu v hasičském areálu a hlavním kritériem z naší strany bylo, aby tento zvládl i maximální svahovou dostupnost v travnatém terénu. Součástí areálu budou i zpevněné plochy a z tohoto důvodu jsme měli i požadavek, aby součástí výbavy byla i sněhová radlice pro jeho využití v zimních měsících.

V prvním kole hodnocení jsme sice neuspěli, ale v kole druhém nám byla dotace, ve výši necelých 50 procent z pořizovací ceny avšak nejvyšší možná, schválena. Po obdržení finančních prostředků jsme vše objednali a dle vybraného dodavatele se široká hasičská rodinka může těšit na vánoční nadílku.

Jsme velice rádi za podporu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, díky které můžeme neustále vylepšovat a zkvalitňovat prostředí, ve kterém se pohybují všechny věkové kategorie našeho spolku.

 

Hasičský ples 2022

Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny.