Po stopách Richarda Henkese

Pouť na Hostýn 2019

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 27.4 zájezd na Svatý Hostýn.V případě zájmu se prosím hlaste u pana Lukáše Pekárka, Strahovice 208.

Jitka 40

Masopust 2019

Poděkování

Vážený pane podnikateli, podnikatelko,


Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích Vám děkuje za projevenou přízeň u příležitosti pořádání hasičského plesu v roce 2019.


S pozdravem výbor SDH Strahovice

Masopustní průvod 2019

Ples 2019

Pavla Šímová 40

Valná hromada SDH Strahovice 2019

V sobotu 12.1 2019 se v prostorách MŠ Strahovice uskutečnila valná hromada SDH Strahovice. Ještě před zahájením byli na výborové schůzi schváleni dva noví členové výboru SDH Strahovice. Lukáš Moravec a Stanislav Josefus, jako nový preventista. Po přednesu zpráv o činnosti jednotlivých sekcí SDH, byli oceněni někteří členové. Pak dostali slovo hosté, a na řadu přišla také diskuse. Po té následovalo občerstvení a ukončení ve formě volné zábavy.

Plán akcí SDH Strahovice pro rok 2019

Datum Místo Název akce
12. 1. 2019 nástavba nad MŠ Valná hromada SDH
25. 1. 2019 sál Obecního domu Hasičský ples
16. 2. 2019 obec Masopustní průvod
27. 4. 2019 Hostýn Zájezd na Hostýn
17. 5. 2019 areál “Kurník” Hasičský den s táborákem
18. 5. 2019 nástavba nad MŠ Setkání “Ready to help”
25. 5. 2019 areál “Kurník” Dětská hasičská soutěž
6. – 8. 9. 2019 areál “Kurník” Slavnosti hasičského sportu