Sv. Hostýn 2023

Mše svatá za živé a zemřelé členy – 14.5.

V neděli 14.5. v 8:30 proběhne v kostele sv. Augustina ve Strahovicích mše svatá za živé a zemřelé členy. Po mši bude před kostelem připraveno skromné občerstvení.

Zájezd na sv. Hostýn – 29.4. – pro malý zájem ZRUŠENO

Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích pořádá v sobotu 29. dubna zájezd na sv. Hostýn, kde se uskuteční 28. mezinárodní hasičská pouť. V 10:15 proběhne pontifikální mše svatá. Odjezd z autobusové točny bude v 07:00. Cena zájezdu je 250,- Kč za osobu a hradí se při objednání. K dispozici je 45 míst. Rezervaci je možné provést u paní Lenky Sedláčkové na č.p. 247 do soboty 15 dubna.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči – 2.-31.5.

Parte Josef Gebauer

Masopustní průvod – 18.2.2023Hasičský ples 2023 – VYPRODÁNO!

PF 2023

Členské příspěvky na rok 2023

Členské příspěvky na rok 2023 ve výši 250 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300 nejpozději do 15.2.2023. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

Pozvánka na valnou hromadu sboru – 10. 12. 2022