Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 – 18 let a projekt je zaměřen na dovybavení je dresy a oblečením.

Ze všech podaných žádostí vedení společnosti vybralo 3 projekty a ten náš byl mezi nimi. Obdrželi jsme 15 tisíc korun, které budou použity na zakoupení dresů, mikin a tepláků. Velice si vážíme této podpory a děkujeme jak vedení společnosti, tak i panu Malchárkovi, který nad rámec tohoto příspěvku přispěl 5 tisíci korunami.

I díky společnosti TAMEH CZECH s.r.o. se nám neustále daří zlepšovat zázemí pro práci s dětmi a mládeží a pro další to může být impulsem pro vstup do našich řad.

 

DĚKUJEME !!!

Pekárek Lukáš

SDH Strahovice

Mše svatá za živé a zemřelé členy – 8.5.

V neděli 8.5. v 10:00 proběhne v kostele sv. Augustina ve Strahovicích mše svatá za živé a zemřelé členy. Po mši bude před kostelem připraveno skromné občerstvení.

Zájezd na sv. Hostýn 30.4.2022

Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích pořádá v sobotu 30. dubna zájezd na sv. Hostýn, kde proběhne 27. mezinárodní hasičská pouť. Slavnostní mši svatou bude v 10:15 celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Odjezd autobusu z točny u obecního domu v 07:00. Cena jízdného je 200,- Kč za osobu a hradí se při objednání. Zájemci se mohou hlásit u Lukáše Pekárka na č.p. 208 do 26. dubna.

 

Informace pro hasičské seniory

Krajská rada seniorů MSK připravuje v roce 2022 následující akce, kterých se mohou opět zúčastnit i hasiči – senioři. Informace o akcích, činnostech seniorů MSK a mnoha dalších zajímavostech naleznete na webových stránkách KRSeniorů www.ms-seniors.cz .

  1. Senior kvíz jaro 2022 – středa 27. 4. 2022 ve 13:00 registrace od 12:30, Háj ve Slezsku, sál hotelu Pod Hůrkou. Účast: tříčlenná družstva (kapitán+2).

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/391-oz-souteze.pdf

 

  1. Krajské sportovní hry 2022 – úterý 28. 6. 2022, Kravaře, Základní škola, Komenského ul. Týmová soutěž čtyřčlenných družstev. Přihlášky do 16. května 2022.

Propozice: www.ms-seniors.cz/files/other/393-propozice.pdf

Přihláška: www.ms-seniors.cz/clanek/393-krajske-sportovni-hry-2022-kravare/

 

  1. Hledají se účastníci soutěže seniorka/senior roku 2022.

Potřebné informace k uvedeným akcím můžete získat také telefonicky na čísle 727 843 899 (nejlépe v pracovní dny mezi 10. a 12. hodinou).

Přihlášky na vyhlášené akce krajské rady posílejte na e-mailovou adresu:

aktivity-krs@ms-seniors.cz

Masopust 2022

Masopustní průvod – 19.2.2022

Dotační program Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče v roce 2021

V rámci tohoto dotačního programu jsme i pro letošní rok zkusili své štěstí a vypracovanou žádost koncem března odeslali.

Záměrem tohoto projektu bylo zakoupení zahradního traktoru pro údržbu v hasičském areálu a hlavním kritériem z naší strany bylo, aby tento zvládl i maximální svahovou dostupnost v travnatém terénu. Součástí areálu budou i zpevněné plochy a z tohoto důvodu jsme měli i požadavek, aby součástí výbavy byla i sněhová radlice pro jeho využití v zimních měsících.

V prvním kole hodnocení jsme sice neuspěli, ale v kole druhém nám byla dotace, ve výši necelých 50 procent z pořizovací ceny avšak nejvyšší možná, schválena. Po obdržení finančních prostředků jsme vše objednali a dle vybraného dodavatele se široká hasičská rodinka může těšit na vánoční nadílku.

Jsme velice rádi za podporu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, díky které můžeme neustále vylepšovat a zkvalitňovat prostředí, ve kterém se pohybují všechny věkové kategorie našeho spolku.

 

Hasičský ples 2022

Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

PF 2022

Termín konání valné hromady za rok 2020 a 2021 se odkládá na rok 2022.
Termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn.