Hasičský ples 2022

PF 2022

Termín konání valné hromady za rok 2020 a 2021 se odkládá na rok 2022.
Termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn.

Nábor mladých hasičů

Hasičské soutěže 3. a 4.9.

Z důvodu výstavby v hasičském areálu se letošní soutěže uskutečnily v areálu hřiště SK Meteoru. V pátek jsme uctili památku našeho kamaráda Karla Peterka uspořádáním memoriálu a tato soutěž byla rovněž zařazena jako 8. kolo NHHL (Noční Hlučínské Hasičské Ligy). Počasí se po propršeném týdnu umoudřilo a k nám dorazilo 8 družstev žen a 17 mužských družstev. V ženské kategorii se požární útok nejlépe povedl Bělé s výsledným časem 19,00 vteřiny, kategorii mužů pak ovládly Vrbice s časem 15,33 vteřiny.

Na sobotní poledne pak byl naplánován memoriál ing. Rudolfa Barance, soutěž o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena v rámci Opavské ligy Autobond Group. Startovní listinu tvořily 4 ženské, 10 dorosteneckých a 8 mužských družstev. V ženské kategorii se nejlépe dařilo Kozmicím s časem 20,08 vteřin, v dorostenecké Dobroslavicím s časem 19,85 vteřin a mužskou, druhým rokem za sebou, tým Svobody „B“ s časem 16,62 vteřiny.

Finanční ohodnocení a poháry si pak převzaly vždy nejlepší 3 týmy ve svých kategoriích a družstvo mužů ze Svobody i putovní pohár.

Po oba dny jsme měli pro všechny zúčastněné přichystané občerstvení.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o celkově zdárný průběh soutěží, představitelům sportovního klubu a pracovníkům Obecního úřadu, kteří nám v maximální možné míře vyšli vstříc.

Dva víkendy s družebním sborem SDH Všemina

Na první srpnovou sobotu jsme obdrželi pozvání z družebního sboru SDH Všemina, abychom s nimi strávili odpoledne plné soutěží a her. Na cestu se vydalo 9-ti členné smíšené dětské družstvo za doprovodu vedoucích mládeže a rodičů. S sebou jsme vzali i malý dárek v podobě upraveného hasicího přístroje naplněného litrem „ohnivé“ vody, který zhotovil Petr Boček. Důvod byl jednoduchý a to výročí 85 let od založení jejich hasičského spolku. Tento dárek jsme předali starostovi sboru p. Aloisi Poláškovi. O přátelskou atmosféru se již tradičně staral velitel jednotky p. Alois Gargulák a ostatní členové o občerstvení po celé odpoledne. Po vyhodnocení a rozloučení následovala cesta zpět k domovu. Děkujeme všem za krásně strávenou sobotu.

Na následující víkend přijali i oni pozvání k nám. I přes krátkou sobotní odpolední nepřízeň počasí program, který nachystali vedoucí mládeže a velitel jednotky, proběhl. Po přesunu zpět na chatu a nezbytném občerstvení si mohli všichni vyzkoušet svoji obratnost s vyprošťovacími nůžkami při přesunu trámků v nachystané věži. Když pak padla tma, tak se i dospělí zapojili do stezky odvahy. Noc jsme strávili nejenom na chatě a ve stanech, ale dvě rodiny s malými dětmi v bytech obecního domu. Po snídani a rozloučení se rozjeli zpět do svých domovů.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o vše co s touto akcí souviselo.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči – 3.5.-30.6.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Společný výcvik strahovických a sudických hasičů

Praktický výcvik hasičů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou se zaměřením na práci na stromech se uskutečnil dne 6.3.2021 v katastru obce Sudice.

Hasiči si zde prakticky vyzkoušeli výstup za pomocí stupadel do koruny stromů za pomocí stupadel a také postupné kácení stromu v místech, kde nelze strom položit tzv. celý. Byla také využitá výšková technika AŽ-30 IFA a technické vybavení obou jednotek.

,,Celý výcvik probíhal tak, že hasič, vybavený sedacím postrojem a prsním úvazkem, si na nohy připevní tzv. stupadla s hroty a 2 smyčkami se spelety, které obhodí kolem stromu, a postupným stoupáním a nadhazováním smyček hasič stoupá do potřebné výšky. Po skončení práce si hasič uváže ve výšce prsou lano na tzv. vánočku (uzel, který se rozváže ze země postupným taháním za jeden a druhý konec lana, nebo půl loďák, či osmu) a slaní se zpět dolů.“

Výcvik hasičů ze Strahovic a Sudic bylo možné uskutečnit hlavně díky tomu, že cvičné stromy byly určeny k pokácení, tudíž bylo možno použít stupadla s hroty, které jinak stromy ničí.

Členové JSDH Strahovice absolvovali lezecký výcvik pod vedením Aleše Chromého z Hrabyně

JSDH Strahovice 6. února se zkušeným instruktorem Alešem Chromým prováděla pravidelnou přípravu hasičů se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Výcvik probíhal v areálu základní školy, a to na budově místní tělocvičny.

Zahájení výcviku spočívalo v seznámení hasičů s prostředky, které mají ve výbavě, s jejich funkčními prvky i s možnými záludnostmi při případném použití z výšky na zem. Následoval nácvik sebezajištění na střeše tělocvičny a vytvoření kotevního bodu za pomoci jednolanové techniky.

Dalším úkolem bylo vytvoření stanoviště pro slanění, kde se dva členové skupiny slanili po boku budovy a zajistili se ve visu, tak aby jim zůstaly ruce volné pro jakoukoliv činnost.

Velice důležitým prvkem je postupná komunikace mezi členy skupiny. Výcvik komplikovala velká nepřízeň počasí, které hasiči odolali a odcvičili, co si naplánovali.

Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky na rok 2021 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

Rekonstrukce hasičského areálu započala

Dne 20. a 21.11. započala rekonstrukce hasičského areálu “Kurník” úklidem a následnou demolicí objektu.