Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

2. ročník Masopustního průvodu, sobota 22.2.2020

Všichni příznivci dobré zábavy se i letos, konkrétně v sobotu 22.2.2020, sešli před hasičárnou, aby oslavili ukončení plesové sezóny masopustním průvodem. Trasa vedla okolo hřbitova ulicí Kolonie, ulicí Záhumenní směrem k lesu a Dědinou zpět k Obecnímu úřadu. Toto magické datum přilákalo nejenom téměř 80 masek, ale i řadu občanů, pro které to bylo jistě hezké zpestření sobotního, trošku větrného, odpoledne. Oproti minulému roku byl pro muzikanty připraven povoz tažený traktorem a pro ostatní, kteří projevili zájem, tak i dva koňské povozy. Dobrá nálada byla umocněna řadou občerstvovacích míst, kde nechybělo něco na zahřátí i k zakousnutí. O bezpečnost zejména při pohybu na hlavní komunikaci dbali členové zásahové jednotky.

Po návratu jsme se přesunuli do pergoly na hřišti. Zde již probíhala volná zábava a nechyběla ani zelňačka, pivínko a něco ostřejšího. Doufáme, že se všichni přítomní dobře pobavili a zachovají nám přízeň i do dalších let.

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům, všem účastníkům a panu Robertovi ze sousedních Krzanowic.

Masopustní průvod

Ples 2020

Valná hromada

Soustředění mládeže

Společně jako tým – soustředění SDH Strahovice

                Ve dnech 27. 9. až 29. 9. proběhlo sportovní soustředění SDH Strahovice v krásném areálu Přístav u Žermanické přehrady. Na tuto akci se spoustu mladých hasičů již od oznámení hodně těšilo.

V pátek 27. září v 17:00 se podle programu udělal sraz a vyrazilo se do sportovně rekreačního areálu. Přibližně v 18:00 proběhlo ubytování a následovala večeře. Po večeři byli mladí hasiči seznámení s programem na další den a zahráli si společenské, logické a pozornostní hry u kterých se všichni pořádně zabavili a zažili hodně zábavy.

                Druhý den všechny v 7:00 čekal budíček s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce byl dán prostor na osobní hygienu a úklid pokojů. V 8:00 si všichni pochutnali na výborné snídani ve formě volného bufetu, po které všechny následoval program. Program byl cílen převážně naučit mladé hasiči v rámci svých věkových kategorií na závod požárnické všestrannosti, ale zároveň i stmelit kolektiv jakožto celek. Naučit starší pomáhat mladším, přijmout je mezi sebe a řídit se podle jejich schopností tak, aby nenechávali nikoho pozadu. Dostávali úkoly jako orientace pomocí buzoly, základy první pomoci, topografické a hasičské značky. Následně si všichni mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky a tím končil dopolední program.
                Po obědě a odpoledním klidu jsme se prošli podívat na nedalekou hráz Žermanické přehrady. Po návratu zpět se mladí rozdělili na 2 skupiny, kde jedna šla využít skvělou možnost šlapadel přímo v areálu a druhá skupinka šla mezitím hrát pohybové hry. Následovala večeře a večerní program s volnou zábavou.

                V nedělním dopoledni si všichni ve dříve procvičených disciplínách ZPV zasoutěžili, kde se všichni stali vítězi a byli pro všechny přichystány ceny. Po obědě se uklidili pokoje, sbalili věci a s dobrou náladou se vracelo zpět domů.

                Celkově na soustředění panovala skvělá a kamarádská nálada. I přes věkové rozdíly se každý pobavil s každým a blíže se poznali. Kluci rádi využívali ve volných chvílích možnost stolního fotbálku. Dívky se ovšem také nenudily, jelikož v areálu byla možnost bowlingu. Společně se všichni zabavili v různých večerních, venkovních a celodenních hrách. Zároveň si všichni osvěžili znalosti potřebné na podzimní hasičské soutěže. Po cestě domů se všichni shodli, že takové soustředění bychom mohli mít častěji.

Petr Boček st.40

Nová hasičárna na obzoru.

Dočkali jsme se. JSDH Strahovice skončilo jako první se svou žádostí o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Letos jsme skončili jako první, a dotace ve výši 4,5 mil. Kč  byla přiklepnuta. 

Název výzvy: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

               

                                                  Celkové výdaje          Výše dotace z MV (Kč)      

1  JSDH-V3-2020-00217      Obec Strahovice                Moravskoslezský Kraj                                                                9 840 500                   4 500 000         

 

Denní soutěž 7.9 2019

Lukáš 40