Ples 2020

Valná hromada

Soustředění mládeže

Společně jako tým – soustředění SDH Strahovice

                Ve dnech 27. 9. až 29. 9. proběhlo sportovní soustředění SDH Strahovice v krásném areálu Přístav u Žermanické přehrady. Na tuto akci se spoustu mladých hasičů již od oznámení hodně těšilo.

V pátek 27. září v 17:00 se podle programu udělal sraz a vyrazilo se do sportovně rekreačního areálu. Přibližně v 18:00 proběhlo ubytování a následovala večeře. Po večeři byli mladí hasiči seznámení s programem na další den a zahráli si společenské, logické a pozornostní hry u kterých se všichni pořádně zabavili a zažili hodně zábavy.

                Druhý den všechny v 7:00 čekal budíček s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce byl dán prostor na osobní hygienu a úklid pokojů. V 8:00 si všichni pochutnali na výborné snídani ve formě volného bufetu, po které všechny následoval program. Program byl cílen převážně naučit mladé hasiči v rámci svých věkových kategorií na závod požárnické všestrannosti, ale zároveň i stmelit kolektiv jakožto celek. Naučit starší pomáhat mladším, přijmout je mezi sebe a řídit se podle jejich schopností tak, aby nenechávali nikoho pozadu. Dostávali úkoly jako orientace pomocí buzoly, základy první pomoci, topografické a hasičské značky. Následně si všichni mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky a tím končil dopolední program.
                Po obědě a odpoledním klidu jsme se prošli podívat na nedalekou hráz Žermanické přehrady. Po návratu zpět se mladí rozdělili na 2 skupiny, kde jedna šla využít skvělou možnost šlapadel přímo v areálu a druhá skupinka šla mezitím hrát pohybové hry. Následovala večeře a večerní program s volnou zábavou.

                V nedělním dopoledni si všichni ve dříve procvičených disciplínách ZPV zasoutěžili, kde se všichni stali vítězi a byli pro všechny přichystány ceny. Po obědě se uklidili pokoje, sbalili věci a s dobrou náladou se vracelo zpět domů.

                Celkově na soustředění panovala skvělá a kamarádská nálada. I přes věkové rozdíly se každý pobavil s každým a blíže se poznali. Kluci rádi využívali ve volných chvílích možnost stolního fotbálku. Dívky se ovšem také nenudily, jelikož v areálu byla možnost bowlingu. Společně se všichni zabavili v různých večerních, venkovních a celodenních hrách. Zároveň si všichni osvěžili znalosti potřebné na podzimní hasičské soutěže. Po cestě domů se všichni shodli, že takové soustředění bychom mohli mít častěji.

Petr Boček st.40

Nová hasičárna na obzoru.

Dočkali jsme se. JSDH Strahovice skončilo jako první se svou žádostí o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Letos jsme skončili jako první, a dotace ve výši 4,5 mil. Kč  byla přiklepnuta. 

Název výzvy: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

               

                                                  Celkové výdaje          Výše dotace z MV (Kč)      

1  JSDH-V3-2020-00217      Obec Strahovice                Moravskoslezský Kraj                                                                9 840 500                   4 500 000         

 

Denní soutěž 7.9 2019

Lukáš 40

 

Oslavy založení družebního sboru OSP Krzanowice

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvánku z našeho družebního polského sboru OSP Krzanowice, abychom s nimi oslavili výročí 130 let založení.

Program započal v sobotu 6.7. v odpoledních hodinách na farské zahradě vystoupením hudebního uskupení „Duet Karo“ a pokračoval taneční zábavou s DJ MK Planet. Od desáté hodiny večerní se do programu zapojila i naše jednotka společnou ukázkou zdolávání požáru a osvětlení okolí pomocí vybavení zakoupeného z dotačního programu Ready to help.

Nedělní dopoledne jsme zahájili společným průvodem od hasičárny ke kostelu Svatého Václava, kde proběhla společná mše u příležitosti tohoto výročí a tuto sloužil pan farář Tomasz Gierg, pro kterého to byla zároveň mše poslední, protože musí ze zdravotních důvodů s touto službou skončit. Po mši jsme se pochodovým krokem přesunuli do místní restaurace, kde byl pro nás a další pozvané hosty přichystán vydatný oběd. Po obědě jsme se přesunuli zpět na farskou zahradu. Zde probíhaly nezbytné formality, předávání ocenění nejenom členům místního sboru, ale i pozvaným hostům. K této části programu jsme přispěli i my a předali jsme zástupcům OSP vyšívanou stuhu k jejich historickému praporu, Medaili za mezinárodní spolupráci III. stupně a pár maličkostí pro místního starostu sboru Jana Dlugosze a velitele jednotky Martina Lamlu. Na závěr vystoupil s poděkováním i odcházející pan farář a pro všechny to byla velice emotivní tečka za touto částí programu.

Na odpoledne byly nachystané ukázky historického zdolávání požáru za pomocí džberů a koňské stříkačky, poté i v součinnosti s naší jednotkou tou nejmodernější technikou. Na závěr provedly obě jednotky záchranu osoby z havarovaného vozidla. Pro nejmladší hasičskou generaci měli pořadatelé připraveno dětské TFA, kterého se zúčastnili i naši dva členové (Riemel Vojtěch a Riemel Josef).

Večerní hodiny zpestřila taneční a hudební produkce a spousta pochutin.

Dětská hasičská soutěž o putovní pohár starosty SDH

Týden po hasičském dnu, konkrétně v sobotu 25. května, opět obsadila náš hasičský areál spousta dětí. Konkrétně družstva mladších a starších žáků, která soutěžila v disciplínách štafety 4×60 metrů a požárním útoku o putovní pohár starosty SDH. Protože nám předpověď počasí příliš nepřála, tak bylo takřka nemožné předpovědět i to, kolik družstev se nakonec zúčastní. I přesto jsme na tento den nachystali veškeré zázemí a byli za svou snahu odměněni účastí 4 družstev v kategorii mladší a 9  v kategorii starší.

Za vydatné podpory domácích fanoušků vše odstartovalo místní družstvo mladších perfektně provedenou štafetou a nejlepším dosaženým časem ve své kategorii. Soutěž probíhala bez nejmenších zádrhelů a po předělání tratě se přešlo na druhou disciplínu. Po jejím skončení přišlo vyhodnocení a byl nejvyšší čas soutěžící seznámit s výsledky. Některé děti totiž již před začátkem soutěže vyjádřily svou obavu, zda mají doma dost místa na všechny ceny.

Pro všechny členy jednotlivých týmů byly nachystané medaile, pro mančafty které skončily „na bedně“ také poháry, a pro ty nejlepší navíc i putovní pohár a dort. Vše dopadlo nad očekávání dobře, protože obě kategorie ovládly domácí Strahovice, takže putovní poháry zůstávají minimálně do příštího roku v našich rukou.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za přípravu, soutěžícím za perfektní reprezentaci hasičstva a všem divákům za podporu.

Hasičský den se základní školou (společně cvičíme, společně se bavíme)

Z důvodu velice kladného ohlasu v roce minulém jsme se i letos rozhodli uspořádat hasičský den s žáky místní Základní školy a širokou veřejností, letos v pátek 17. května.

Při dopoledním programu děti prozkoumaly vybavení, kterým naše jednotka disponuje, a člen zásahové jednotky jim k němu poskytl podrobný výklad. Dále s nimi zdravotník jednotky probral základy první pomoci a to, jakým způsobem postupovat v jednotlivých krizových situacích. Pro nejmenší školáky byl připraven preventivně výchovný program „Hasík,“ který děti seznamuje s požární ochranou a ochranou obyvatelstva zábavnou (kreslenou) formou. Děti pak dostaly upomínkové předměty, které jsme pro ně měli přichystané. V čase předobědním si mohli všichni zkusit provést požární útok, kdy byli prvními, kteří vyzkoušeli naše nové terče pořízené z dotace Moravskoslezského kraje. Během celého dopoledne děti nestrádaly, jelikož pro ně bylo přichystané malé občerstvení. Krátce po poledni jsme se rozloučili dosti netradičně, protože zásahová jednotka musela zachránit paní ředitelku a její doprovod ze silně zakouřeného prostoru. Poté následovalo již jen společné foto a mohli jsme se začít připravovat na odpolední program.

Odpolední posezení s občany obce zpestřila opět zásahová jednotka, která provedla simulaci dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby a následným zlikvidováním požáru osobního automobilu. V 18:00 přijela opavská country kapela Azyl a přivezla sebou skoro hodinu a půl trvající déšť. Staré rčení ale říká, že ten, kdo je připraven, není překvapen, a tak mohli všichni zúčastnění tento nečas přečkat v suchu v připravených obřích stanech.

Nadešel čas zapálení táboráku, který jsme přes týden stavěli za skoro trvalého deště. I z tohoto důvodu to nebylo jednoduché, ale za použití ventilátoru, který k tomuto není primárně určen, se vše zdárně povedlo.

Velké díky patří všem členům sboru, kteří se na této kulturní akci podíleli, zástupcům Obecního úřadu a v neposlední řadě všem občanům, kteří nás svou přítomností přesvědčili o tom, že je neodradí ani nepřízeň počasí a přijdou nás podpořit.