Soustředění Bílá Holubice – 5.-8.7.

Dne 5. 7. 2020 se družstva mladých hasičů ze Strahovic vydala na sportovní soustředění v celkovém počtu 16 dětí a 9 dospělých včetně všech vedoucích. Ubytování jsme byli v Rekreačním středisku Bílá Holubice, kde o nás bylo skvěle postaráno s velkým výběrem možností, jak tohoto střediska využít.
V neděli 5. 7. po příjezdu na místo jsme byli ubytování do pokojů a uvítání obědem. Po poledním klidu se přešlo k trénování. Mladí hasiči trénovali nejčastější disciplíny a těmi jsou požární útok a štafeta dvojic. Po několika měsíční pauze z důvodu koronaviru jsme si znovu připomněli pravidla, chystání základny apod. Po ukončení horkého nedělního tréninku jsme se zchladili v kádi, dali si večeři, následovala hygiena a večerní program. Hrálo se živé „člověče, nezlob se“ na 2 různé varianty a další hry.


Pondělní program začal ranní rozcvičkou. Pořádně jsme se protáhli, zahřáli si svaly a následovala snídaně. Po snídani se šlo opět pilně trénovat. Před obědem si děti mohly jít zahrát fotbal, házet s frisbee, nebo využít dětského hřiště s houpačkami. Odpoledne byl uspořádán malý Závod požárnické všestrannosti (ZPV), na kterém si děti osvěžili topografické značky, práci s buzolou, střelbu ze vzduchovky, uzlování a zdravovědu. I přes zhoršené počasí se nikdo nenechal odradit a ZPV všichni úspěšně dokončili. Potom se děti rozdělily do 3 skupinek. Každá skupinka si připravila svůj erb, maskota a krátkou tematickou scénku. K podvečeru jsme si uspořádali Česko-Slovensko má talent s vlastní „odbornou“ porotou a soutěžícími. Děti si pro nás ať samostatně či ve skupinkách připravily vystoupení. Vidět jsme mohli hasičský zásah, karetní triky, pěvecké vystoupení, a dokonce i stand-up. Po druhém finálním kole porota vybrala naše zpěváky za vítěze soutěže. Dále následovala večeře a večerní program. Hrálo se např. „městečko Palermo“ nebo „blázni“. Potom do postelí a spát.


Úterní dopoledne se neslo v duchu předchozí dne. Rozcvička, snídaně a trénink. Odpoledne jsme se všichni vydali na výlet do nedalekého Davidova mlýnu. Mladší děti šli na lanové centrum a starší děti společně s vedoucíma si zahráli „putting golf“. Tento výlet si opravdu všichni užili. Následovala cesta zpět, večeře a večerní hry.


Poslední středeční den jsme si naposled ráno dali rozcvičku, snídani a zatrénovali. Jakmile byl trénink ukončen, čekal nás tentokrát úklid nářadí a balení věcí. Po závěrečném obědě jsme poděkovali kuchařům, za to, jak dobře se o nás starali a vařili. Pak už jen zbývalo dobalit poslední věci, dát do aut a cesta zpět domů.


Za všechny vedoucí a kolektiv mladých hasičů bych chtěl poděkovat personálu RS Bílá Holubice za skvělou spolupráci, jídlo a ubytování.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Dobrý den všem,

Jak jistě víte, blíží se termín „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Není to lehké rozhodování, zda se zúčastnit, nebo tento rok pro jistotu vynechat. Řada občanů dárců, mají obavu z nákazy, a proto své pravidelné dárcovské odběry vynechávají. Ze všech médií slyšíte, jak se využívají hasiči pro všechny různé zákroky, převozy hygienických a dezinfekčních prostředků pro kraje, nemocnice, domovy důchodců, hospiců a dalších sociálních ústavů. Pro rozvozy a zajišťování potravin v karanténních obvodech. Věřím ve Vás. Tak jako naší zdravotníci s transfuzních oddělení v Opavě či Ostravě, kteří Vás očekávají právě v termínech od 4. – 29. května 2020. V letošním roce budou tyto odběry krve domluveny, na dopředu stanovený termín. Jak den, tak i hodinu. Žádám Vás všechny, kteří se akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči‘‘ rozhodnete zúčastnit, kontaktujte předem transfůzní stanice, a domluvte si návštěvu. Předpoklad pro zúčastnění této akce je nahlásit Vaše SDH, kde jste členy a okres. Za účast Vám všem předem děkuji a přeji pevné zdraví a odhodlání.

S pozdravem

Starosta OSH Opava

Krusberský Roman

 

Zde přikládám výzvu transfuzní stanice Opava a prosím, abyste se touto výzvou řídili a na každý odběr se předem objednali na níže uvedených číslech.

Vážení dárci,

přes veškerá epidemiologická opatření nadále potřebujeme Vaši krev. Proto vás prosíme, pokud jste zdrávi, nemáte nařízenou karanténu, nebyli jste v posledních 14 dnech v jednoznačně rizikovém kontaktu s nemocným s COVID-19, přijďte k nám darovat krev! Rádi Vás uvidíme, máme pro Vás roušku zdarma, dezinfekci na ruce, návleky.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v rámci snahy maximálně zkrátit Váš pobyt na našem oddělení a také omezit kontakt mezi dárci Vás prosíme, abyste se na odběry krve i plazmy předem objednali na telefonním čísle 800 800 127 nebo 553 766 493. 

Prosíme, dodržujte dohodnuté časy odběrů!

Předem Vám velmi děkujeme.

Kolektiv Transfúzní stanice Opava

 

Prakticky stejná opatření platí také v odběrovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Objednat se na odběr ve FN Ostrava můžete buď telefonicky na čísle tel. 800 260 004 (čas objednávání 7.30-11.00; 12.00-14.30; termíny objednávek řešte v časovém rozmezí 1 den až 1 měsíc před stanoveným termínem) nebo také e-mailem na adrese krevni.centrum@fno.cz (Učiňte tak alespoň 5 dnů dopředu a vyčkejte na zpětné potvrzení objednávky z evidence KC (POZOR! Pokud nebude objednávka potvrzena, neplatí!). Do své objednávky prosím připište Vaše evidenční číslo dárce krve. Můžete se objednávat od 6,30 hod. na konkrétní půlhodinu.).

Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

2. ročník Masopustního průvodu, sobota 22.2.2020

Všichni příznivci dobré zábavy se i letos, konkrétně v sobotu 22.2.2020, sešli před hasičárnou, aby oslavili ukončení plesové sezóny masopustním průvodem. Trasa vedla okolo hřbitova ulicí Kolonie, ulicí Záhumenní směrem k lesu a Dědinou zpět k Obecnímu úřadu. Toto magické datum přilákalo nejenom téměř 80 masek, ale i řadu občanů, pro které to bylo jistě hezké zpestření sobotního, trošku větrného, odpoledne. Oproti minulému roku byl pro muzikanty připraven povoz tažený traktorem a pro ostatní, kteří projevili zájem, tak i dva koňské povozy. Dobrá nálada byla umocněna řadou občerstvovacích míst, kde nechybělo něco na zahřátí i k zakousnutí. O bezpečnost zejména při pohybu na hlavní komunikaci dbali členové zásahové jednotky.

Po návratu jsme se přesunuli do pergoly na hřišti. Zde již probíhala volná zábava a nechyběla ani zelňačka, pivínko a něco ostřejšího. Doufáme, že se všichni přítomní dobře pobavili a zachovají nám přízeň i do dalších let.

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům, všem účastníkům a panu Robertovi ze sousedních Krzanowic.

Masopustní průvod

Ples 2020

Valná hromada

Soustředění mládeže

Společně jako tým – soustředění SDH Strahovice

                Ve dnech 27. 9. až 29. 9. proběhlo sportovní soustředění SDH Strahovice v krásném areálu Přístav u Žermanické přehrady. Na tuto akci se spoustu mladých hasičů již od oznámení hodně těšilo.

V pátek 27. září v 17:00 se podle programu udělal sraz a vyrazilo se do sportovně rekreačního areálu. Přibližně v 18:00 proběhlo ubytování a následovala večeře. Po večeři byli mladí hasiči seznámení s programem na další den a zahráli si společenské, logické a pozornostní hry u kterých se všichni pořádně zabavili a zažili hodně zábavy.

                Druhý den všechny v 7:00 čekal budíček s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce byl dán prostor na osobní hygienu a úklid pokojů. V 8:00 si všichni pochutnali na výborné snídani ve formě volného bufetu, po které všechny následoval program. Program byl cílen převážně naučit mladé hasiči v rámci svých věkových kategorií na závod požárnické všestrannosti, ale zároveň i stmelit kolektiv jakožto celek. Naučit starší pomáhat mladším, přijmout je mezi sebe a řídit se podle jejich schopností tak, aby nenechávali nikoho pozadu. Dostávali úkoly jako orientace pomocí buzoly, základy první pomoci, topografické a hasičské značky. Následně si všichni mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky a tím končil dopolední program.
                Po obědě a odpoledním klidu jsme se prošli podívat na nedalekou hráz Žermanické přehrady. Po návratu zpět se mladí rozdělili na 2 skupiny, kde jedna šla využít skvělou možnost šlapadel přímo v areálu a druhá skupinka šla mezitím hrát pohybové hry. Následovala večeře a večerní program s volnou zábavou.

                V nedělním dopoledni si všichni ve dříve procvičených disciplínách ZPV zasoutěžili, kde se všichni stali vítězi a byli pro všechny přichystány ceny. Po obědě se uklidili pokoje, sbalili věci a s dobrou náladou se vracelo zpět domů.

                Celkově na soustředění panovala skvělá a kamarádská nálada. I přes věkové rozdíly se každý pobavil s každým a blíže se poznali. Kluci rádi využívali ve volných chvílích možnost stolního fotbálku. Dívky se ovšem také nenudily, jelikož v areálu byla možnost bowlingu. Společně se všichni zabavili v různých večerních, venkovních a celodenních hrách. Zároveň si všichni osvěžili znalosti potřebné na podzimní hasičské soutěže. Po cestě domů se všichni shodli, že takové soustředění bychom mohli mít častěji.

Petr Boček st.40

Nová hasičárna na obzoru.

Dočkali jsme se. JSDH Strahovice skončilo jako první se svou žádostí o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Letos jsme skončili jako první, a dotace ve výši 4,5 mil. Kč  byla přiklepnuta. 

Název výzvy: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

               

                                                  Celkové výdaje          Výše dotace z MV (Kč)      

1  JSDH-V3-2020-00217      Obec Strahovice                Moravskoslezský Kraj                                                                9 840 500                   4 500 000