Hasičské slavnosti 2019

Velký kus práce odvedla skupina hasičů ze Strahovic, když v těch nejhorších povětrnostních podmínkách dokázali postavit šestimetrový táborák a zorganizovat letošní den hasičů ve Strahovicích. Ten začal ráno zábavným programem pro děti ze škol a pokračoval ukázkou zásahu a následným zapálením táboráku. Dobrou náladu nezkazil ani mírný hodinový deštík, za to k ní výrazně přispěla kapela Azyl a samozřejmě dobroty připravované našimi hasiči a hasičkami.

Hasičská mše 2019

26. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 27. dubna 2019 proběhla na Svatém Hostýně jubilejní 26. Mezinárodní hasičská pouť. Této poutě se zúčastnili zástupci našeho sboru včetně historického praporu. I přes nevlídné počasí nás těšil pohled na takové množství hasičů s prapory, kteří přišli zavzpomínat, a pomodlit se za ochranu našich členů. Po milém přivítaní arcibiskupem Graubnerem, a krátkých projevech čelných představitelů SDH a HZS, také hejtmana Zlínského kraje pana Čunka, započala slavnostní mše. Po slavnostní mši jsme se rozloučili jak s kamarády ze Všeminy, tak s nádherným prostředím baziliky Svatého Hostýna a zamířili jsme do blízkého hasičského muzea v Dřevohosticích . To je umístěno v bývalé vodní tvrzi a součástí areálu je také zámek, který jsme rovněž navštívili. Zájezd byl uspořádán dokonale, vládla příjemná atmosféra, cesta proběhla rychle a bez zádrhelu. Věřím proto, že tradice bude i nadále pokračovat.

Jitka 40

Masopust 2019

Ples 2019

Pavla Šímová 40

Valná hromada SDH Strahovice 2019

V sobotu 12.1 2019 se v prostorách MŠ Strahovice uskutečnila valná hromada SDH Strahovice. Ještě před zahájením byli na výborové schůzi schváleni dva noví členové výboru SDH Strahovice. Lukáš Moravec a Stanislav Josefus, jako nový preventista. Po přednesu zpráv o činnosti jednotlivých sekcí SDH, byli oceněni někteří členové. Pak dostali slovo hosté, a na řadu přišla také diskuse. Po té následovalo občerstvení a ukončení ve formě volné zábavy.

Plán akcí SDH Strahovice pro rok 2019

Datum Místo Název akce
12. 1. 2019 nástavba nad MŠ Valná hromada SDH
25. 1. 2019 sál Obecního domu Hasičský ples
16. 2. 2019 obec Masopustní průvod
27. 4. 2019 Hostýn Zájezd na Hostýn
17. 5. 2019 areál “Kurník” Hasičský den s táborákem
18. 5. 2019 nástavba nad MŠ Setkání “Ready to help”
25. 5. 2019 areál “Kurník” Dětská hasičská soutěž
6. – 8. 9. 2019 areál “Kurník” Slavnosti hasičského sportu

Oficiální předání nového dopravního automobilu v obci Chuchelné

Dnes, 17.11.2018 si hasiči v odpoledních hodinách z vedlejší obce – Chuchelné poznamenali do své paměti velkou událost, která má svůj název a to “Nový dopravní automobil”. Nový dopravní automobil značky Mercedes-Benz modelu Sprinter si členové výjezdové jednotky oficiálně převzali do svého vozového parku od starosty obce za přítomností pana faráře, zástupkyně Požární bezpečnosti s.r.o, a zástupců okolních obcí, mezi které se postavili i naši zastupující. Nový automobil je určen pro osádku 8+1 a je vybaven: batohem, který slouží k první pomoci, svítilnami, hasičskými přístroji apod.

Fotografie naleznete zde – Facebook.com/sdhstrahovice