Cvičení Ready to help 2019

Taktické cvičení projektu Ready to Help

V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní způsobila přítomnost 15 hasičských aut v naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit připravenost JPO České republiky a Polské republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího rozsahu – rekreační chaty a přilehlého lesního porostu.

Realizace taktického cvičení vychází z „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“ uzavřená mezi MSK, HZS MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní požární ochrany v Katovicích. Dále je tím plnění účel mezinárodního projektu READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/000896, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 1.

Cvičení proběhlo praktickým způsobem s výjezdem jednotek požární ochrany z míst svých dislokací a v reálných časech. Jednotkám byl vyhlášen poplach standardní cestou. Jízda zásahových vozidel do místa události probíhala za použití světelných a zvukových výstražných znamení.

Námětem cvičení byl požár rekreační chaty Královna. Při manipulaci s otevřeným ohněm došlo v přízemí chaty, ve které se v tu dobu nacházelo 6 osob, k požáru. Rychlý rozvoj požáru způsobil rozšíření požáru do celého objektu i na střešní konstrukce. Dvě osoby zůstaly uvězněné v objektu rekreační chaty a 4 osoby v důsledku šoku a ztráty orientace se nacházely v přilehlém lese. Po příjezdu prvních JPO byly započaty hasební práce a činnosti vedoucí k nalezení a záchranně osob. Vzhledem k rozsahu požáru bylo požadováno vyslání posilových JPO. Po konzultaci s KŘD bylo požadováno přes KOPIS HZS MSK využití poskytnutí přeshraniční pomoci v podobě vyslání posilových JPO z Polské republiky. Po jejich příjezdu a ve spolupráci s těmito JPO došlo k realizaci dálkové dopravy vody (ze Strahovického potoka od objektu č.p. 40 v obci Strahovice), vytvoření útočných proudů k hašení zasažených prostor objektu, zamezení šíření požáru střešní konstrukce a přilehlého lesního porostu. Vyhledávání osob mimo objekt bylo provedeno formou rojnice za účasti českých a polských JPO. Místo zásahu se rozdělilo na tři úseky a byl zřízen štáb VZ.

Oba cíle se podařilo naplnit nad očekávání dobře, byť je tento projekt přeshraniční, komunikace mezi Čechy a Poláky probíhala jen s malými komplikacemi. Toto cvičení bylo logisticky náročné, kromě členů zásahové jednotky se na něm podíleli také další členové sboru, ať už jako figuranti nebo při zajišťování dopravní obsluhy.

Zúčastněné jednotky: HZS MSK IVC Opava, JSDH Sudice, JSDH Rohov, JSDH Strahovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Chuchelná, PSP Racibórz, OSP Krzyżanowice, OSP Bieńkowice, OSP Roszków, OSP Tworków, OSP Zabełków.

Hasičské slavnosti 2019

Velký kus práce odvedla skupina hasičů ze Strahovic, když v těch nejhorších povětrnostních podmínkách dokázali postavit šestimetrový táborák a zorganizovat letošní den hasičů ve Strahovicích. Ten začal ráno zábavným programem pro děti ze škol a pokračoval ukázkou zásahu a následným zapálením táboráku. Dobrou náladu nezkazil ani mírný hodinový deštík, za to k ní výrazně přispěla kapela Azyl a samozřejmě dobroty připravované našimi hasiči a hasičkami.

Hasičská mše 2019

26. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 27. dubna 2019 proběhla na Svatém Hostýně jubilejní 26. Mezinárodní hasičská pouť. Této poutě se zúčastnili zástupci našeho sboru včetně historického praporu. I přes nevlídné počasí nás těšil pohled na takové množství hasičů s prapory, kteří přišli zavzpomínat, a pomodlit se za ochranu našich členů. Po milém přivítaní arcibiskupem Graubnerem, a krátkých projevech čelných představitelů SDH a HZS, také hejtmana Zlínského kraje pana Čunka, započala slavnostní mše. Po slavnostní mši jsme se rozloučili jak s kamarády ze Všeminy, tak s nádherným prostředím baziliky Svatého Hostýna a zamířili jsme do blízkého hasičského muzea v Dřevohosticích . To je umístěno v bývalé vodní tvrzi a součástí areálu je také zámek, který jsme rovněž navštívili. Zájezd byl uspořádán dokonale, vládla příjemná atmosféra, cesta proběhla rychle a bez zádrhelu. Věřím proto, že tradice bude i nadále pokračovat.

Jitka 40

Masopust 2019

Ples 2019

Pavla Šímová 40

Valná hromada SDH Strahovice 2019

V sobotu 12.1 2019 se v prostorách MŠ Strahovice uskutečnila valná hromada SDH Strahovice. Ještě před zahájením byli na výborové schůzi schváleni dva noví členové výboru SDH Strahovice. Lukáš Moravec a Stanislav Josefus, jako nový preventista. Po přednesu zpráv o činnosti jednotlivých sekcí SDH, byli oceněni někteří členové. Pak dostali slovo hosté, a na řadu přišla také diskuse. Po té následovalo občerstvení a ukončení ve formě volné zábavy.

Plán akcí SDH Strahovice pro rok 2019

Datum Místo Název akce
12. 1. 2019 nástavba nad MŠ Valná hromada SDH
25. 1. 2019 sál Obecního domu Hasičský ples
16. 2. 2019 obec Masopustní průvod
27. 4. 2019 Hostýn Zájezd na Hostýn
17. 5. 2019 areál “Kurník” Hasičský den s táborákem
18. 5. 2019 nástavba nad MŠ Setkání “Ready to help”
25. 5. 2019 areál “Kurník” Dětská hasičská soutěž
6. – 8. 9. 2019 areál “Kurník” Slavnosti hasičského sportu