Pozvánka na 13. ročník Memoriálu Karla Peterka

Pozvánka na soutěž O putovní pohár starosty SDH a memoriál Ing. Rudolfa Barance

Soutěž u družebního sboru

Náš družební sbor ze Všeminy pozval naše mladé hasiče ke společně strávenému odpoledni. Vše se odehrálo v sobotu 1. srpna 2020.

Ve 12:30 všichni mladí hasiči ze Strahovic společně s vedoucíma a rodičema vyjeli na Všeminu. Dlouhou cestu jsme bezpečně zvládli a v 15:00 jsme byli v cíli. Celé odpoledne nás doprovázelo krásné počasí, dobrá a soutěživá nálada. Na všeminském hřišti si mladí hasiči z družebních sborů přátelsky zasoutěžili a společně s nimi i jejich vedoucí. Závodilo se ve standardních disciplínách, a to štafeta 4x60m, požární štafeta dvojic a požární útok. Vyhodnocení proběhlo sečtením společných úspěchů v disciplíně. V obou štafetách vyhrály Strahovice, požární útok ovládly děti ze Všeminy. Potom si všichni mohli u ohně opéct špekáček. Na ukončení byla pro všechny přichystaná pěna, ve které si převážně mladá generace pořádně zadováděla. Po opláchnutí jsme si sbalili věci, rozloučili se a vydali se na cestu zpátky do Strahovic.

Za mladé hasiče a vedoucí bych chtěl moc poděkovat našemu družebnímu sboru ze Všeminy za organizaci a pozvání na tuto skvělou akci. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příště.

                                                                                                                             

Vedoucí kolektivu SDH Strahovice

Lukáš Moravec

 

Soustředění Bílá Holubice – 5.-8.7.

Dne 5. 7. 2020 se družstva mladých hasičů ze Strahovic vydala na sportovní soustředění v celkovém počtu 16 dětí a 9 dospělých včetně všech vedoucích. Ubytování jsme byli v Rekreačním středisku Bílá Holubice, kde o nás bylo skvěle postaráno s velkým výběrem možností, jak tohoto střediska využít.
V neděli 5. 7. po příjezdu na místo jsme byli ubytování do pokojů a uvítání obědem. Po poledním klidu se přešlo k trénování. Mladí hasiči trénovali nejčastější disciplíny a těmi jsou požární útok a štafeta dvojic. Po několika měsíční pauze z důvodu koronaviru jsme si znovu připomněli pravidla, chystání základny apod. Po ukončení horkého nedělního tréninku jsme se zchladili v kádi, dali si večeři, následovala hygiena a večerní program. Hrálo se živé „člověče, nezlob se“ na 2 různé varianty a další hry.


Pondělní program začal ranní rozcvičkou. Pořádně jsme se protáhli, zahřáli si svaly a následovala snídaně. Po snídani se šlo opět pilně trénovat. Před obědem si děti mohly jít zahrát fotbal, házet s frisbee, nebo využít dětského hřiště s houpačkami. Odpoledne byl uspořádán malý Závod požárnické všestrannosti (ZPV), na kterém si děti osvěžili topografické značky, práci s buzolou, střelbu ze vzduchovky, uzlování a zdravovědu. I přes zhoršené počasí se nikdo nenechal odradit a ZPV všichni úspěšně dokončili. Potom se děti rozdělily do 3 skupinek. Každá skupinka si připravila svůj erb, maskota a krátkou tematickou scénku. K podvečeru jsme si uspořádali Česko-Slovensko má talent s vlastní „odbornou“ porotou a soutěžícími. Děti si pro nás ať samostatně či ve skupinkách připravily vystoupení. Vidět jsme mohli hasičský zásah, karetní triky, pěvecké vystoupení, a dokonce i stand-up. Po druhém finálním kole porota vybrala naše zpěváky za vítěze soutěže. Dále následovala večeře a večerní program. Hrálo se např. „městečko Palermo“ nebo „blázni“. Potom do postelí a spát.


Úterní dopoledne se neslo v duchu předchozí dne. Rozcvička, snídaně a trénink. Odpoledne jsme se všichni vydali na výlet do nedalekého Davidova mlýnu. Mladší děti šli na lanové centrum a starší děti společně s vedoucíma si zahráli „putting golf“. Tento výlet si opravdu všichni užili. Následovala cesta zpět, večeře a večerní hry.


Poslední středeční den jsme si naposled ráno dali rozcvičku, snídani a zatrénovali. Jakmile byl trénink ukončen, čekal nás tentokrát úklid nářadí a balení věcí. Po závěrečném obědě jsme poděkovali kuchařům, za to, jak dobře se o nás starali a vařili. Pak už jen zbývalo dobalit poslední věci, dát do aut a cesta zpět domů.


Za všechny vedoucí a kolektiv mladých hasičů bych chtěl poděkovat personálu RS Bílá Holubice za skvělou spolupráci, jídlo a ubytování.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Dobrý den všem,

Jak jistě víte, blíží se termín „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Není to lehké rozhodování, zda se zúčastnit, nebo tento rok pro jistotu vynechat. Řada občanů dárců, mají obavu z nákazy, a proto své pravidelné dárcovské odběry vynechávají. Ze všech médií slyšíte, jak se využívají hasiči pro všechny různé zákroky, převozy hygienických a dezinfekčních prostředků pro kraje, nemocnice, domovy důchodců, hospiců a dalších sociálních ústavů. Pro rozvozy a zajišťování potravin v karanténních obvodech. Věřím ve Vás. Tak jako naší zdravotníci s transfuzních oddělení v Opavě či Ostravě, kteří Vás očekávají právě v termínech od 4. – 29. května 2020. V letošním roce budou tyto odběry krve domluveny, na dopředu stanovený termín. Jak den, tak i hodinu. Žádám Vás všechny, kteří se akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči‘‘ rozhodnete zúčastnit, kontaktujte předem transfůzní stanice, a domluvte si návštěvu. Předpoklad pro zúčastnění této akce je nahlásit Vaše SDH, kde jste členy a okres. Za účast Vám všem předem děkuji a přeji pevné zdraví a odhodlání.

S pozdravem

Starosta OSH Opava

Krusberský Roman

 

Zde přikládám výzvu transfuzní stanice Opava a prosím, abyste se touto výzvou řídili a na každý odběr se předem objednali na níže uvedených číslech.

Vážení dárci,

přes veškerá epidemiologická opatření nadále potřebujeme Vaši krev. Proto vás prosíme, pokud jste zdrávi, nemáte nařízenou karanténu, nebyli jste v posledních 14 dnech v jednoznačně rizikovém kontaktu s nemocným s COVID-19, přijďte k nám darovat krev! Rádi Vás uvidíme, máme pro Vás roušku zdarma, dezinfekci na ruce, návleky.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v rámci snahy maximálně zkrátit Váš pobyt na našem oddělení a také omezit kontakt mezi dárci Vás prosíme, abyste se na odběry krve i plazmy předem objednali na telefonním čísle 800 800 127 nebo 553 766 493. 

Prosíme, dodržujte dohodnuté časy odběrů!

Předem Vám velmi děkujeme.

Kolektiv Transfúzní stanice Opava

 

Prakticky stejná opatření platí také v odběrovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Objednat se na odběr ve FN Ostrava můžete buď telefonicky na čísle tel. 800 260 004 (čas objednávání 7.30-11.00; 12.00-14.30; termíny objednávek řešte v časovém rozmezí 1 den až 1 měsíc před stanoveným termínem) nebo také e-mailem na adrese krevni.centrum@fno.cz (Učiňte tak alespoň 5 dnů dopředu a vyčkejte na zpětné potvrzení objednávky z evidence KC (POZOR! Pokud nebude objednávka potvrzena, neplatí!). Do své objednávky prosím připište Vaše evidenční číslo dárce krve. Můžete se objednávat od 6,30 hod. na konkrétní půlhodinu.).

Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 150 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

2. ročník Masopustního průvodu, sobota 22.2.2020

Všichni příznivci dobré zábavy se i letos, konkrétně v sobotu 22.2.2020, sešli před hasičárnou, aby oslavili ukončení plesové sezóny masopustním průvodem. Trasa vedla okolo hřbitova ulicí Kolonie, ulicí Záhumenní směrem k lesu a Dědinou zpět k Obecnímu úřadu. Toto magické datum přilákalo nejenom téměř 80 masek, ale i řadu občanů, pro které to bylo jistě hezké zpestření sobotního, trošku větrného, odpoledne. Oproti minulému roku byl pro muzikanty připraven povoz tažený traktorem a pro ostatní, kteří projevili zájem, tak i dva koňské povozy. Dobrá nálada byla umocněna řadou občerstvovacích míst, kde nechybělo něco na zahřátí i k zakousnutí. O bezpečnost zejména při pohybu na hlavní komunikaci dbali členové zásahové jednotky.

Po návratu jsme se přesunuli do pergoly na hřišti. Zde již probíhala volná zábava a nechyběla ani zelňačka, pivínko a něco ostřejšího. Doufáme, že se všichni přítomní dobře pobavili a zachovají nám přízeň i do dalších let.

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům, všem účastníkům a panu Robertovi ze sousedních Krzanowic.

Masopustní průvod

Ples 2020

Valná hromada