Jede se do Brna

V lednu 2017 přihlásila  do projektu Kolektiv mladých hasičů do ankety Dobrovolní hasiči roku 2017. Stačilo poslat příběh, neboli projekt, a ejhle jsme tam. Dostali jsme pozvánku na každoroční udílení Dobrovolný hasič roku 2017. Kdo pojede? No samozřejmě samotní aktéři krásného příběhu.  Zde přinášíme  přímě znění  projektu.

 

Věnuje se dětem již od roku 1999, a přesto nebyl nikdy o ceněn. Luděk je přísný, ale spravedlivý. Některé děti, nejvíce okolo 10 let, přestanou, chodí t mezi hasiče, ale po roce či dvou se vrátí. Ví, že je mezi námi fajn, a že jsme skvělá parta. A ne jevíc nás potěšilo, že nejvíce aktivní byly právě tyto děti. Které v uvozovkách zlob í, ale když se potřebuje zabrat, tak zapomenou na zlobení a pracují víc než dospělý. Bylo také fajn, že se účastnily i ,,Luďkovy „děti, která ý je dnes už 25 a více let. Vedoucí mládeže spolu se zásahovou jednotkou se domluvili na programu akce. Děti s i zkoušely, co budou dělat. V jakém pořadí přijdou a co bude následovat. Bylo domluveno, že nejdřív přijde velitel zásahové jednotky a s ním vedoucí mládeže a děti. Oslavenec si vyslechne vtipně upravený životopis a jeho cestu hasičinou. Poté bud e plnit několik dopředu připravených úkolů. N nejdříve má určit a zavázat uzly. Pak poznat topografické značky. Motat hadici na čas. A nakonec jako hřeb večera, bude založen menší požár, ke kterému se dostaví zbylí účastníci zásahové jednotky s ručním hasícím přístrojem. Oslavenec má za pomocí dětí oheň uhasit. Po vyhodnocen í celé akce velitelem, započne volná zábava. D děti tančily se svým vedoucím na píseň ,,Hasička“

Cílová skupina

                Projekt byl určen pro jednu osobu. Našeho vedoucího Luďka. Někdy měl více dětí í, někdy málo, ale nevzdal to. Chtěli jsme mu, my všichni za děti poděkovat, protože to z dospělých nikdy nikdo neudělal. Luděk se věnuje své práci již 18 let. Někdy je dětí více, někdy méně. Někdy se daří, jindy ne, ale je to je ho život. Zvolil si tuhle náročnou cestu vychovat novou gene raci. A daří se mu, jeden z jeho dětí je profesionální hasič, další je člen zásahové jednotky a dvě jeho děti studují bezpečnostní inženýrství na VŠ. Hasičskému sportu se věnuje i několik již dospělých, kteří běhají jako muži a ženy.

 

Den D a hodina H nastala. Aniž by tušil, přišla do sálu KD ve Strahovicích zásahová jednotka a děti. Luděk se měl posadit doprostřed sálu a byla mu řečeno co je zač. A co si o něm myslíme. Pak byl vyzván, aby uvázal uzly, které samozřejmě neumí, ale na lodní lano se to špatně váže. Topografické značky mu také moc nešly. Hadici ovšem namotal vzorně a rychle. Byl tak zabrán do motání, že s i nevšiml, že začalo hořet. Až když se ozvala siréna, tak zpozorněl, ale to už tady byla zásahová jednotka s ručním hasicím přístrojem a Luděk hasil. Po vyhodnocení celé akce započala volná zábava. Děti tančily se svým vedoucím na píseň ,,Hasička“.

 

Myslím, že byl velice dojatý, už jen tím, kolik přišlo dětí. Protože máme děti ze čtyř obcí a tudíž na tuto akci, ve večerních hodinách je musely přivézt rodiče.

 

Výjezd jednotky – technická pomoc, odstranění stromu. 30.10.2017

Dnes, 30.10.2017 byla jednotka povolána k odstranění stromu. Strom, jenž musel být skácen byl starý a dutý. Kvůli včerejšímu silnému větru začaly větve opadávat a páchat škodu, a tak majitel pozemku, kde se strom nacházel oznámil tuto událost na tísňovou linku, která naši jednotku povolala.

Upozornění před silným větrem!

‼️Chtěli bychom upozornit všechny občany, že v naší obci bude kolem 14. hodiny foukat silný vítr. Doporučujeme nenechávat automobily v blízkosti stromů a podobných věcí, které by je dokázaly poničit❗V případě, že by působením silného větru spadl někde strom na silniční komunikaci a okolí, tak vás prosíme, abyste to neprodleně hlásili na tísňovou linku 1⃣5⃣0⃣🚒‼️

22.10.2017 Taktické cvičení – Sádrový důl – Kobeřice

Dne 22.10.2017 kolem 9 hodiny ranní byl vyhlášen výjezd k technické pomoci, čerpání vody. Na místo vyjela auta V3S PRAGA a DA Avie. Po příjezdu na místo se jednotka dozvěděla o tom, že z nejnižšího bodu v lomu(GYPSTRENDU, v Kobeřicích) je zapotřebí vyčerpat vodu až na nejvyšší bod lomu. Po rozdání povelů a stanovišť velitelem zásahu se za nevelkou dobu vytvořilo dopravní vedení a voda byla přečerpávána.

Zásahu se účastnily všechny jednotky 11. okrsku okresu Opavy. Chtěl bych podotknout, že se jednalo o taktické cvičení!

Výcvik pilařů 4.10.2017

Naše jednotka byla požádaná o technickou pomoc v podobě skácení stromu. Důvod, aby byl strom skácen byl takový, že už byl suchý a páchal škody opadáváním větví. 4.10.2017 jednotka tedy vyjela a v rozmezí odpoledních a večerních hodin strom pokácela.

Pohár ředitele HZS MSK v TFA 2017

V roce 2017 probíhala soutěž o pohár ředitele HZS MSK v TFA, neboli železném hasiči. V tomto roce se této soutěže zúčastnili 2 členové naší výjezdové jednotky – Petr Boček a David Pospěch, dále se zúčastnil člen našeho sportovního družstva – Pavel Boček. Petr Boček si ulovil za celou sezónu 491 bodů a umístil na úžasném 2. místě, dále se umístil na pěkné 5. příčce David Pospěch s 431 body a hezkou 10. pozici si vybojoval Pavel Boček s 228 body. Všem třem gratulujeme za hezké umístění a přejeme ještě hezčí umístění v dalších sezónách.

https://www.pozary.cz/clanek/45116-soutez-o-nejtvrdsiho-hasice-tfa-stramberska-truba-2017-je-za-nami-letosniho-rocniku-se-zucastnilo-celkem-26-zavodniku-z-cr-a-polska/

12.9.2017 školení/cvičení jednotky

Dne 12.9.2017 proběhlo v odpoledních – večerních hodinách školení/cvičení jednotky, které mělo za význam proškolit členy jednotky, jak správně zachránit osobu, či zvíře z hloubky(studny).

11. kolo NHHL a zároveň 11. ročník memoriálu Karla Peterka

Výjezd jednotky – likvidace obtížného hmyzu. 14.8.2017

Dne 14.8.2017 byla jednotka ve večerních hodinách povolána k likvidaci obtížného hmyzu. Jednalo se o velké, vosí hnízdo.

Výstava – Závada, 12.8.2017

Dnes, 12.8.2017 jsme se zúčastnili výstavy v nedaleké obci, Závadě. Oslavovali zde 90 let od založení sboru. Proběhly zde ukázky jak vozidel a techniky, tak zásahů (vyproštění z havarovaného vozidla, likvidace hmyzu, únik nebezpečné látky a další). My jsme zde dorazili s Tatrou (T-815), žebříkem (IFA – 30m) a V3S.