Členové výboru

Starosta:                                                      David Šíma
Náměstek starosty:                                       Radek Riemel
Velitel:                                                          Petr Boček
Zástupce velitele:                                          Ondřej Plaček
Referent prevence a výchovné činnosti:       Jaroslav Kučák
Jednatel:                                                      Radek Riemel
Hospodářka:                                                  Mgr. Kateřina Obrusníková
Vedoucí mládeže:                                        Bohdan Šíma
Referentka žen:                                             Ing. Sedláčková Lenka
Referent MTZ:                                               Radek Riemel
Referent ochrany obyvatelstva:                     Jaroslav Kučák
Člen výboru:                                                  Radka Malchárková
Člen výboru:                                                  Luděk Strnisko
Předseda KRR:                                             Bc. Lukáš Pekárek
Člen KRR – revizor:                                      Petr Boček
Člen KRR:                                                     Jan Engliš