Členové výboru

Starosta: Bc. Lukáš Pekárek
Náměstek starosty: Radek Riemel
Velitel: Petr Boček, ml.
Zástupce velitele: Ondřej Plaček
Referent prevence a výchovné činnosti: Stanislav Josefus
Jednatelka: Ing. Lenka Sedláčková
Hospodářka: Mgr. Kateřina Obrusníková
Vedoucí mládeže: Luděk Strnisko
Referentka žen: Ing. Sedláčková Lenka
Referent MTZ: Radek Riemel
Referent ochrany obyvatelstva: Stanislav Josefus
Člen výboru: Radka Malchárková
Člen výboru:  Bohdan Šíma
Předseda KRR: David Šíma
Člen KRR – revizor: Petr Boček
Člen KRR: Jan Engliš