Oslavy založení družebního sboru OSP Krzanowice

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvánku z našeho družebního polského sboru OSP Krzanowice, abychom s nimi oslavili výročí 130 let založení.

Program započal v sobotu 6.7. v odpoledních hodinách na farské zahradě vystoupením hudebního uskupení „Duet Karo“ a pokračoval taneční zábavou s DJ MK Planet. Od desáté hodiny večerní se do programu zapojila i naše jednotka společnou ukázkou zdolávání požáru a osvětlení okolí pomocí vybavení zakoupeného z dotačního programu Ready to help.

Nedělní dopoledne jsme zahájili společným průvodem od hasičárny ke kostelu Svatého Václava, kde proběhla společná mše u příležitosti tohoto výročí a tuto sloužil pan farář Tomasz Gierg, pro kterého to byla zároveň mše poslední, protože musí ze zdravotních důvodů s touto službou skončit. Po mši jsme se pochodovým krokem přesunuli do místní restaurace, kde byl pro nás a další pozvané hosty přichystán vydatný oběd. Po obědě jsme se přesunuli zpět na farskou zahradu. Zde probíhaly nezbytné formality, předávání ocenění nejenom členům místního sboru, ale i pozvaným hostům. K této části programu jsme přispěli i my a předali jsme zástupcům OSP vyšívanou stuhu k jejich historickému praporu, Medaili za mezinárodní spolupráci III. stupně a pár maličkostí pro místního starostu sboru Jana Dlugosze a velitele jednotky Martina Lamlu. Na závěr vystoupil s poděkováním i odcházející pan farář a pro všechny to byla velice emotivní tečka za touto částí programu.

Na odpoledne byly nachystané ukázky historického zdolávání požáru za pomocí džberů a koňské stříkačky, poté i v součinnosti s naší jednotkou tou nejmodernější technikou. Na závěr provedly obě jednotky záchranu osoby z havarovaného vozidla. Pro nejmladší hasičskou generaci měli pořadatelé připraveno dětské TFA, kterého se zúčastnili i naši dva členové (Riemel Vojtěch a Riemel Josef).

Večerní hodiny zpestřila taneční a hudební produkce a spousta pochutin.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.