Cvičení Ready to help 2019

Taktické cvičení projektu Ready to Help

V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní způsobila přítomnost 15 hasičských aut v naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit připravenost JPO České republiky a Polské republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího rozsahu – rekreační chaty a přilehlého lesního porostu.

Realizace taktického cvičení vychází z „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“ uzavřená mezi MSK, HZS MSK, Slezským Vojvodou a Slezským Krajským velitelem Státní požární ochrany v Katovicích. Dále je tím plnění účel mezinárodního projektu READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/000896, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 1.

Cvičení proběhlo praktickým způsobem s výjezdem jednotek požární ochrany z míst svých dislokací a v reálných časech. Jednotkám byl vyhlášen poplach standardní cestou. Jízda zásahových vozidel do místa události probíhala za použití světelných a zvukových výstražných znamení.

Námětem cvičení byl požár rekreační chaty Královna. Při manipulaci s otevřeným ohněm došlo v přízemí chaty, ve které se v tu dobu nacházelo 6 osob, k požáru. Rychlý rozvoj požáru způsobil rozšíření požáru do celého objektu i na střešní konstrukce. Dvě osoby zůstaly uvězněné v objektu rekreační chaty a 4 osoby v důsledku šoku a ztráty orientace se nacházely v přilehlém lese. Po příjezdu prvních JPO byly započaty hasební práce a činnosti vedoucí k nalezení a záchranně osob. Vzhledem k rozsahu požáru bylo požadováno vyslání posilových JPO. Po konzultaci s KŘD bylo požadováno přes KOPIS HZS MSK využití poskytnutí přeshraniční pomoci v podobě vyslání posilových JPO z Polské republiky. Po jejich příjezdu a ve spolupráci s těmito JPO došlo k realizaci dálkové dopravy vody (ze Strahovického potoka od objektu č.p. 40 v obci Strahovice), vytvoření útočných proudů k hašení zasažených prostor objektu, zamezení šíření požáru střešní konstrukce a přilehlého lesního porostu. Vyhledávání osob mimo objekt bylo provedeno formou rojnice za účasti českých a polských JPO. Místo zásahu se rozdělilo na tři úseky a byl zřízen štáb VZ.

Oba cíle se podařilo naplnit nad očekávání dobře, byť je tento projekt přeshraniční, komunikace mezi Čechy a Poláky probíhala jen s malými komplikacemi. Toto cvičení bylo logisticky náročné, kromě členů zásahové jednotky se na něm podíleli také další členové sboru, ať už jako figuranti nebo při zajišťování dopravní obsluhy.

Zúčastněné jednotky: HZS MSK IVC Opava, JSDH Sudice, JSDH Rohov, JSDH Strahovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Chuchelná, PSP Racibórz, OSP Krzyżanowice, OSP Bieńkowice, OSP Roszków, OSP Tworków, OSP Zabełków.

mg_0360

Picture 25 of 56

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.