Královna 2018

V pátek a v sobotu (17.-18.2018) proběhlo u mládeže ukončení sezón jako každý rok. Mezi pátou a šestou hodinou odpolední se všichni sešli, postavili si stany a začal program. Ze začátku se udělal nástup všech družstev a řekl se předběžný plán na tyto dva dny. Po nástupu se šlo do lesa po okolí a nosilo se dříví na pozdější opékání. Po nasbírání dřeva se zase všechna družstva sešla a vedoucí jim sdělili, že v okolí chaty Královny je ukryt poklad a jako nápovědu udělili větu “Kde život začíná, tam život končí.”. Jestliže by nikdo do druhého dne poklad nenašel, byla by udělená druhá nápověda, ale lehce po ránu na další den jedno družstvo poklad našlo.(Na pozdější fotografii je družstvo vyfoceno).Ještě v páteční večer proběhlo pasování starších žáků na dorost a nových dorostenců, kteří se během sezóny k družstvu přidali. Ráno po oficiálním budíčku se všichni zúčastnili rozcvičky a po rozcvičce se všichni nasnídali a program pokračoval dále branným během, ve kterém měla družstva zastávky na stanovištích jako střelba ze vzduchovky, poznávání značek apod. Po branném běhu se všichni naobědvali a provedlo se vyhlášení. Po vyhlášení se všichni vydali na cestu domů.

Fotografie zde – Facebook.com/sdhstrahovice

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.