Archive for the ‘Sportovní činnost’ Category

Závody „Želazný jak stražak“ – 8.7.2023

8.7.2023 proběhl závod v polských Krzanowicích „TFA Železný hasič“. Byl to již pátý ročník soutěže pořádaný místním OSP Krzanowice. Na startovní listině bylo 32 hasičů z Polska, Česka a Ukrajiny. Soutěžilo se ve dvou kategoriích ženy a muži. Na závodníky čekala velmi náročná trať a slunečné počasí. Soutěžící nastoupili na startovní listinu v plné výzbroji […]

Soutěž mladých hasičů ve Strahovicích

Dne 10. září 2023 konal Sbor dobrovolných hasičů ve svém areálu soutěž mladých hasičů o putovní pohár SDH, zařazenou do Hlučínské ligy mládeže. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev mladších žáků a 17 družstev starších žáků, což hodnotíme jako nadprůměrnou účast. Velká konkurence přinesla napínavé momenty pro všechny zúčastněné. Soutěž měla za cíl prověřit dovednosti […]

Hasičský víkend ve dnech 1. – 3.9.2023

Všechny příznivce hasičského sportu jsme opět, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v našem areálu. Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 10 kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Počasí nám přálo a zavítalo k nám celkem 32 družstev, z toho 14 ženských a 18 mužských. Kategorii mužů nejlépe […]

Národní sportovní agentura podpořila mladé hasiče

V roce 2022 si SDH Strahovice zažádali o dotaci v rámci neinvestiční dotační výzvy Můj klub 2023 na podporu mládeže ke sportu. Poskytnutá finanční podpora národní sportovní agentury bude využita nejen na nákup sportovních potřeb, které mladí hasiči pravidelně využívají, ale i týmové soustředění cílené k celkovému stmelení kolektivu. Nově zakoupené pomůcky nám pomáhají zlepšovat kvalitu tréninků a […]

Dětská hasičská soutěž – 10. 9. 2023

Pozvánka na soutěž O putovní pohár starosty SDH a memoriál Ing Rudolfa Barance – 3. 9. 2023

Hasičský víkend – 1. – 3. 9. 2023

Pozvánka na 16. ročník memoriálu Karla Peterka a zároveň 10. kolo NHHL – 1. 9. 2023

Hasičský víkend 2. – 4. 9. 2022

Všechny příznivce nejen hasičského sportu jsme, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu. Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám připomenuly nastávající podzim a teplota se pohybovala pod 10°C. I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev, […]

Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti […]