Archive for the ‘Články’ Category

Sv. Hostýn 2023

Hasičský ples 2023 – VYPRODÁNO!

PF 2023

Členské příspěvky na rok 2023

Členské příspěvky na rok 2023 ve výši 250 Kč je možné uhradit na účet 172504061/0300 nejpozději do 15.2.2023. Do poznámky uveďte jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny. 

Usnesení OSP SDH 2023

Vážení členové, dle schváleného návrhu usnesení Okresního shromáždění představitelů jednotlivých SDH okresu Opava v poměru: pro – 65 zdrželo se – 4 proti – 1 jsme nuceni od 1.1.2023 odvádět na OSH Opava částku 150,- Kč za každého člena, tj. celou hodnotu členského příspěvku, kterou v současné době vybíráme od Vás. V rámci diskuze k […]

Hasičský víkend 2. – 4. 9. 2022

Všechny příznivce nejen hasičského sportu jsme, po roční odmlce, mohli přivítat první zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu. Páteční program odstartovala ve 21:00 noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční Hlučínské Hasičské Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám připomenuly nastávající podzim a teplota se pohybovala pod 10°C. I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev, […]

Grant od společnosti TAMEH CZECH s.r.o.

Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant mohl požádat pouze zaměstnanec firmy, který se aktivně podílí na činnosti spolku. V našem případě pan ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas podali vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti […]

Mše svatá za živé a zemřelé členy – 8.5.

V neděli 8.5. v 10:00 proběhne v kostele sv. Augustina ve Strahovicích mše svatá za živé a zemřelé členy. Po mši bude před kostelem připraveno skromné občerstvení.

Zájezd na sv. Hostýn 30.4.2022

Sbor dobrovolných hasičů ve Strahovicích pořádá v sobotu 30. dubna zájezd na sv. Hostýn, kde proběhne 27. mezinárodní hasičská pouť. Slavnostní mši svatou bude v 10:15 celebrovat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Odjezd autobusu z točny u obecního domu v 07:00. Cena jízdného je 200,- Kč za osobu a hradí se při objednání. Zájemci se mohou hlásit u Lukáše […]

Informace pro hasičské seniory

Krajská rada seniorů MSK připravuje v roce 2022 následující akce, kterých se mohou opět zúčastnit i hasiči – senioři. Informace o akcích, činnostech seniorů MSK a mnoha dalších zajímavostech naleznete na webových stránkách KRSeniorů www.ms-seniors.cz . Senior kvíz jaro 2022 – středa 27. 4. 2022 ve 13:00 registrace od 12:30, Háj ve Slezsku, sál hotelu Pod […]