Archive for the ‘Články’ Category

Valná hromada

Pozvánka na Volební valnou hromadu

Soustředění mládeže

Společně jako tým – soustředění SDH Strahovice                 Ve dnech 27. 9. až 29. 9. proběhlo sportovní soustředění SDH Strahovice v krásném areálu Přístav u Žermanické přehrady. Na tuto akci se spoustu mladých hasičů již od oznámení hodně těšilo. V pátek 27. září v 17:00 se podle programu udělal sraz a vyrazilo se do sportovně rekreačního areálu. Přibližně […]

Nová hasičárna na obzoru.

Dočkali jsme se. JSDH Strahovice skončilo jako první se svou žádostí o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Letos jsme skončili jako první, a dotace ve výši 4,5 mil. Kč  byla přiklepnuta.  Název výzvy: JSDH_V3_2020 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice                             […]

Denní soutěž 7.9 2019

Lukáš 40

 

Oslavy založení družebního sboru OSP Krzanowice

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvánku z našeho družebního polského sboru OSP Krzanowice, abychom s nimi oslavili výročí 130 let založení. Program započal v sobotu 6.7. v odpoledních hodinách na farské zahradě vystoupením hudebního uskupení „Duet Karo“ a pokračoval taneční zábavou s DJ MK Planet. Od desáté hodiny večerní se do programu zapojila i naše jednotka společnou ukázkou zdolávání požáru a […]

Hasičský den se základní školou (společně cvičíme, společně se bavíme)

Z důvodu velice kladného ohlasu v roce minulém jsme se i letos rozhodli uspořádat hasičský den s žáky místní Základní školy a širokou veřejností, letos v pátek 17. května. Při dopoledním programu děti prozkoumaly vybavení, kterým naše jednotka disponuje, a člen zásahové jednotky jim k němu poskytl podrobný výklad. Dále s nimi zdravotník jednotky probral […]

Cvičení Ready to help 2019

Taktické cvičení projektu Ready to Help V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní způsobila přítomnost 15 hasičských aut v naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit připravenost JPO České republiky a Polské republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti […]

Hasičské slavnosti 2019

Velký kus práce odvedla skupina hasičů ze Strahovic, když v těch nejhorších povětrnostních podmínkách dokázali postavit šestimetrový táborák a zorganizovat letošní den hasičů ve Strahovicích. Ten začal ráno zábavným programem pro děti ze škol a pokračoval ukázkou zásahu a následným zapálením táboráku. Dobrou náladu nezkazil ani mírný hodinový deštík, za to k ní výrazně přispěla […]